2013-01-02

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych opartych o koszyk surowców składający się ze srebra, miedzi i ropy naftowej ustalone zostały Wskaźniki Odniesienia zgodnie z którymi wyliczana będzie Premia dla tego produktu.

Udział poszczególnych surowców w koszyku jest równy i wynosi 33,33% (dla srebra 33,34% w celu zaokrąglenia). Na koniec inwestycji Klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanego kapitału oraz potencjalny zysk w wysokości wzrostu wartości koszyka, ale nie więcej niż 29,75%.  Wzrost wartości koszyka liczony jest jako średnia ze wzrostów cen srebra, miedzi oraz ropy naftowej.

Wartość Wskaźnika Odniesienia dla miedzi: oficjalna cena sprzedaży miedzi notowanej na giełdzie metali w Londynie, wyrażona w dolarach amerykańskich za tonę w dniu obserwacji 18 grudnia 2012 wynosi: 8005.50 USD

Wskaźnik Odniesienia dla ropy naftowej: oficjalna cena rozliczenia kontraktu futures o najbliższym terminie zapadalności na ropę typu Brent wyrażona w dolarach amerykańskich za baryłkę w dniu obserwacji 18 grudnia 2012 wynosi: 108.84 USD

Wskaźnik Odniesienia dla srebra: poziom fixingu dla ceny srebra z dostawą w Londynie za pośrednictwem uczestnika The London Bullion Market Association, wyrażonego w centach amerykańskich za uncję, ustalanego przez The London Silver Market Fixing Ltd. i przeprowadzanego o godz. 12:00 czasu londyńskiego w dniu obserwacji 18 grudnia 2012 wynosi: 3238 US cents.

Jeżeli na koniec okresu inwestycji wartość koszyka spadnie w stosunku do wartości początkowej, to Klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanego kapitału bez dodatkowego zysku.

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.