2012-11-27

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku spółek motoryzacyjnych kursy zamknięcia akcji spółek, o których mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku spółek motoryzacyjnych, na dzień 14 listopada 2012 r.,wyniosły:

  • 154,5 - dla spółki Volkswagen AG,
  • 63,23 - dla spółki Bayerische Motoren Werke AG (BMW),
  • 3 060 - dla spółki Toyota Motor Corporation,
  • 216 500 - dla spółki Hyundai Motor Company,

Wartości stanowią podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Ostateczna wartość maksymalnych potencjalnych odsetek za okres umowny z przedziału od 25% do 40% została ustalona na 35,5% w skali 3 lat. Ostateczna wartość parametru z przedziału od 25% do 40% została ustalona na 35,5%.

 

Za dotrzymanie okresu umownego lokaty, Posiadacz lokaty, otrzyma odsetki za okres subskrypcji oraz odsetki za okres umowny zależne od kształtowania się cen akcji 4 spółek motoryzacyjnych w maksymalnej  wysokości 35,5% w skali 3 lat. Odsetki za okres umowny liczone są według zasady:

a)      jeżeli średnia ze stóp zwrotu z akcji 4 spółek motoryzacyjnych będzie równa lub wyższa od 35,5% to Posiadacz lokaty otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości 35,5% w skali 3 lat,

b)      jeżeli średnia ze stóp zwrotu z akcji 4 spółek motoryzacyjnych będzie wyższa od 0% i niższa od 35,5% to Posiadacz lokaty, otrzyma 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości równej średniej ze stóp zwrotu z akcji 4 spółek motoryzacyjnych w skali 3 lat,

c)       jeżeli średnia ze stóp zwrotu z akcji 4 spółek motoryzacyjnych będzie równa lub niższa od 0% to Posiadacz lokaty otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych bez dodatkowego zysku,

 

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

 

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.