2005-02-17

Uprzejmie informujemy, że wartość Depozytowych Bonów Rewaloryzacyjnych, które zostaną przedstawione do wykupu po dniu 31 stycznia 2005 r. wynosi:

  • dla bonu o wartości nominalnej 100 starych złotych (1 grosz) = 1,66 zł,
  • dla bonu o wartości nominalnej 500 starych złotych (5 groszy) = 8,13 zł,
  • dla bonu o wartości nominalnej 1 000 starych złotych (10 groszy) = 16,28 zł,
  • dla bonu o wartości nominalnej 5 000 starych złotych (50 groszy) = 81,56 zł,
  • dla bonu o wartości nominalnej 10 000 starych złotych (1 złoty) = 163,09 zł.

Wyżej przedstawione wartości poszczególnych nominałów Depozytowych Bonów Rewaloryzacyjnych, zostały obliczone według obowiązujących zasad i z uwzględnieniem wysokości stóp procentowych, obowiązujących w terminie od dnia 1 lutego 2004 r. do dnia 31 stycznia 2005 r., będą obowiązywać w całym 10-letnim okresie, w którym bony te będą mogły być przedstawione do wykupu, tj. do 31 stycznia 2015 r. (włącznie). Podstawa: § 3 Uchwała Zarządu nr 194/B/2004