2015-03-05

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31 stycznia 2011 r.: udostępniona została Posiadaczom kart kredytowych usługa, polegająca na rozłożeniu na raty operacji bezgotówkowej dokonanej kartą kredytową, z wyłączeniem kart kredytowych PKO Visa Electron STUDENT.

Szczegółowe warunki korzystania z usługi spłaty ratalnej:

1. Posiadacz karty może przystąpić do usługi o ile postępuje zgodnie z Regulaminem wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA, a w szczególności o ile terminowo spłaca zadłużenie.

2. Posiadacz karty ma możliwość rozłożenia na raty operacji bezgotówkowej dokonanej przez siebie oraz przez Użytkowników kart.

3. Operacja bezgotówkowa może zostać rozłożona w zależności od decyzji Posiadacza karty na 6, 9 albo 12 równych miesięcznych rat.

4. Operacja bezgotówkowa może zostać rozłożona na raty o ile:
- została zaewidencjonowana na rachunku karty kredytowej w bieżącym cyklu rozliczeniowym,
- nie upłynęły 3 dni od dnia zaewidencjonowania operacji na rachunku karty kredytowej,
- kwota operacji lub kwoty operacji (łącznie) nie przekraczają 95% limitu kredytowego,
- minimalna kwota jednej operacji bezgotówkowej wynosi 500 zł.

5. Skorzystanie z usługi nie powoduje zwiększenia wysokości przyznanego limitu kredytowego. 

6. Rata kredytu spłacanego w ramach usługi spłaty ratalnej jest doliczana do minimalnej kwoty do zapłaty. Spłaty należy dokonać w terminie podanym na zestawieniu operacji.

7. Posiadacz karty ma możliwość skorzystania z wcześniejszej spłaty operacji rozłożonej na raty. Realizacja wcześniejszej spłaty będzie możliwa po kontakcie Klienta z Kartolinią nie później niż na 3 dni robocze przed jej dokonaniem.

8. Brak spłaty minimalnej kwoty do zapłaty w terminie podanym na zestawieniu operacji uprawnia Bank do anulowania usługi – spłata ratalna.

9. Konsultanci skontaktują się z Posiadaczem karty w celu zaproponowania usługi. Więcej informacji pod numerem Kartolinii 801 124 365.
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

10. PKO BP SA pobiera opłatę za obsługę raty w ramach usługi spłaty ratalnej, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych PKO BP SA.  Opłata pobierana jest przy każdej racie.

11. Użyte w komunikacie określenia są zdefiniowane w Regulaminie wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA.

Karty na warunkach ogólnych

rodzaj karty

wykorzystany maksymalny limit

całkowity koszt kredytu

rzeczywista roczna stopa procentowa

całkowity koszt kredytu z opcją spłat ratalnych

rzeczywista roczna stopa procentowa z opcją spłat ratalnych

PKO Visa Electron STUDENT

1 500 zł

189,50 zł

10,48%

x

x

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa

2 000 zł

276,20 zł

10,48%

276,20 zł

10,48%

PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic.

2 000 zł

278,70 zł

10,48%

278,70 zł

10,48%

PKO Visa Classic, Partnerska karta PKO VITAY, PKO MasterCard Standard, . PKO VITAY VISA Classic, PKO VITAY MasterCard Standard.

8 000 zł

967,50 zł

10,48%

967,50 zł

10,48%

PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold  PKO VITAY MasterCard Gold. PKO VITAY VISA Gold

8000 zł

1048,50 zł

10,48%

1048,50 zł

10,48%

PKO MasterCard Platinum

25 000,00 zł

3100,00 zł

10,48%

3100,00 zł

10,48%

PKO Visa Infinite

25 000,00 zł

3300,00 zł

10,48%

3300,00 zł

10,48%

 

Założenia do wyliczenia łącznego kosztu kredytu i rzeczywistej rocznej stopy procentowej:

1. Limit kredytowy w określonej wysokości wykorzystywany jest poprzez dokonanie jednej operacji, w miesiącu, w którym klient otrzymał kartę, i wynosi:

  • 1 500 zł – w przypadku kart PKO Visa Electron Student,
  • 2 000 zł - w przypadku kart Przejrzystej karty kredytowej PKO Visa, PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic,
  • 8 000 zł - w przypadku kart PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, PKO Visa Gold, PKO MasterCard oraz partnerskich kart PKO VITAY,
  • 25 000 zł – w przypadku kart PKO MasterCard Platinum i PKO Visa Infinite.

2. Spłata zadłużenia następuje w okresie rocznym, w 12 równych ratach.

3. Nominalna stopa procentowa wynosi:

  • 10,00%, 10,00% (z opcją spłat ratalnych) - dla kart PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, partnerskie karty PKO VITAY, PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic, Przejrzystej karty kredytowej PKO Visa, kart PKO MasterCard Platinum i PKO VISA Infinite.
  • 10,00% - dla kart PKO Visa Electron Student.

4. W przypadku kart kredytowych PKO BP SA opłata roczna wynosi 0 zł.

5. Obligatoryjne ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy lub utraty pracy opracowane we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA zostało uwzględnione w kalkulacji w wysokości:

  • 0,10% miesięcznie od wartości zadłużenia dla kart PKO Visa Electron STUDENT. PKO Visa Classic, Partnerska karta PKO VITAY, PKO MasterCard Standard, PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold. PKO VITAY VISA Classic, PKO VITAY MasterCard Standard. PKO VITAY VISA Gold, PKO VITAY MasterCard Gold.
  • 0,13% miesięcznie od wartości zadłużenia dla kart Przejrzystej karty kredytowej PKO Visa, PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic.
  • 0,00% miesięcznie od wartości zadłużenia dla kart MasterCard Platinum i PKO VISA Infinite.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są na www.pkobp.pl

6. Opłatę za każdorazową personalizację (z wyjątkiem kart PKO MasterCard Platinum, PKO VISA Infinite oraz Przejrzystej karty kredytowej PKO Visa) – 2,50 zł rocznie

7. Zmiana jednego z powyższych założeń wpływa na koszty oraz wysokość rocznej spłaty oprocentowania.