2013-04-18

Uprzejmie informujemy, że:

1. Lokaty terminowe w walucie polskiej oferowane osobom fizycznym, są prowadzone na okres:

 • 7, 14, 21 dni – z minimalnym wkładem wynoszącym 10 000 złotych, oprocentowanie stałe w okresie umownym,
 • 1, 2, 3, 6 miesięcy – z minimalnym wkładem wynoszącym 500 złotych, oprocentowanie stałe w okresie umownym,
 • 6, 12, 24, 36 miesięcy – z minimalnym wkładem wynoszącym 500 złotych, oprocentowanie zmienne w okresie umownym,

2. Lokata terminowa Fortuna w walucie polskiej oferowana osobom fizycznym, z minimalnym wkładem wynoszącym 500 złotych – oprocentowanie zmienne w okresie umownym, jest prowadzona na okres:

 • 3 miesięcy,
 • 6 miesięcy,
 • 12 miesięcy,

3. Lokata terminowa Progresjaw walucie polskiej oferowana osobom fizycznym, z minimalnym wkładem wynoszącym 1 000 złotych – oprocentowanie zmienne w okresie umownym, jest prowadzona na okres:

 • 12 miesięcy,
 • 24 miesięcy,
 • 36 miesięcy,
 • 60 miesięcy,

4. Lokaty terminowe w walutach wymienialnych oferowane osobom fizycznym, są prowadzone w USD, EUR, GBP, CHF na okres:

 • 1, 3, 6, 12 miesięcy – oprocentowanie stałe w okresie umownym,
 • 6, 12, 24, 36 miesięcy – oprocentowanie zmienne w okresie umownym.

Minimalna kwota lokaty prowadzonej w:

 • dolarach amerykańskich – wynosi 100 USD,
 • euro – wynosi 100 EUR,
 • funtach angielskich – wynosi 150 GBP,
 • frankach szwajcarskich – wynosi 150 CHF.

5. Minimalna kwota środków pieniężnych niezbędna do prowadzenia i oprocentowania rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w walucie polskiej i w walutach wymienialnych w:

 • złotych – wynosi 300 PLN
 • dolarach amerykańskich – wynosi 100 USD,
 • euro – wynosi 100 EUR,
 • funtach angielskich – wynosi 150 GBP,
 • frankach szwajcarskich – wynosi 150 CHF.


Podstawa:
Uchwały Zarządu Banku: nr 168/B/2004 z dnia 26 maja 2004 r. (z późn. zm.), Uchwała Zarządu Banku nr  236/B/2012 z dnia 11 maja 2012 r. (z późn. zm.)