2012-09-27

Uprzejmie informujemy:

 1. Warunkiem przyznania Premii za skorzystanie z funkcjonalności karty debetowej w Internecie, jest zawarcie umowy rachunku PKO Konto dla Młodych w  okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 16 listopada 2012 r.
 2. Premia za skorzystanie z funkcjonalności karty debetowej, wydanej do rachunku, o którym mowa w pkt 1, przy realizacji transakcji internetowych, wyliczana będzie od wartości rozliczonych płatności bezgotówkowych dokonanych kartą w internecie, z zastrzeżeniem pkt 3.
 3. Premie nie będą naliczane od transakcji hazardowych (w zakładach bukmacherskich, kasynach, na wyścigach, za bilety (kupony) na loterie - operacji realizowane w punktach oznaczonych MCC (Merchant Category Code) 7995).
 4. Premia jest ustalana na poziomie 10 % sumy wartości rozliczonych transakcji internetowych dokonanych przy wykorzystaniu funkcjonalności karty debetowej, w Okresie Promocji od dnia 1 października 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r., z zastrzeżeniem pkt 5.
 5. Maksymalna wysokość Premii nie może przekroczyć  kwoty 20 zł w miesiącu kalendarzowym.
 6. Przyznanie premii nastąpi jednorazowo jako suma składowych za poszczególne okresy miesięczne, po zakończeniu Okresu Promocji, najpóźniej do dnia 31 marca 2013 r.
 7. Premia będzie przekazana na rachunek, do którego wydano kartę, jako odrębna transakcja uznaniowa, z zastrzeżeniem pkt 8-10.
 8. W przypadku rozwiązania umowy rachunku, o którym mowa w pkt 1, w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r., Premia nie zostanie przekazana.
 9. Korekta Premii może nastąpić w wyniku:
  1)  anulowania transakcji lub
  2)  zwrotu towaru zakupionego kartą.
 10. W przypadku anulowania transakcji lub zwrotu towaru zakupionego kartą:
  1)  w okresie, o którym mowa w pkt 4 przyznana Premia zostanie skorygowana przed wypłatą,
  2)  po upływie okresu, o którym mowa w pkt 4 rachunek, do którego wydana jest karta zostanie obciążony kwotą wynikającą z korekty Premii.
 11. Informacje o przekazanej Premii będą dostępne dla Posiadacza karty:
  1)  w oddziale Banku,
  2)  na zestawieniu operacji dla rachunku, na który zostanie przekazana Premia,
  3)  w serwisie: 
     a) telefonicznym,
     b) internetowym iPKO.