2018-06-01

Aktualny wykaz funkcjonalności w zakresie dostępnych rozliczeń oraz usług dodatkowych dla kart debetowych dla Klientów indywidualnych:

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej oraz Visa Electron Adm. umożliwia dokonywanie:

 1. operacji w miejscach oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie w kraju i zagranicą,
 2. płatności za towary lub usługi, w tym w Internecie,
 3. płatności zbliżeniowych w punktach oznaczonych specjalnym znakiem graficznym przedstawiającym falę radiową,
 4. wypłat gotówki w:
  a/ bankomatach,
  b/ oddziałach PKO Banku Polskiego oraz placówkach innych banków,
  c/ agencjach PKO Banku Polskiego,
  d/ innych instytucjach akceptujących karty, w tym w urzędach pocztowych,
 5. operacji wypłaty gotówki w ramach w usługi Cashback,
 6. doładowania telefonów komórkowych,
 7. przelewów, w serwisie bankowości elektronicznej iPKO, na wskazany numer karty debetowej wydanej przez PKO Bank Polski SA.

2. Karta PKO Ekspres/Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej z funkcją wielowalutową, w tym karta, o której mowa w ust. 4, wydawana do rachunków głównych dla Posiadacza rachunku:

 1. PKO Konto za Zero,
 2. PKO Konto bez Granic,
 3. Konto Aurum,
 4. Konto Platinium II,
 5. PKO Konto Rodzica,
 6. PKO Konto Pierwsze,
 7. PKO Konto dla Młodych,
 8. ZŁOTE KONTO,
 9. Rachunek PLATINIUM,
 10. SUPERKONTO STUDENT,
 11. SUPERKONTO,
 12. PKO Konto Pogodne,
 13. Konto Spektrum Adm.,
 14. Konto Ulubione Adm.,
 15. Konto Codzienne Adm.,\
  umożliwia dokonywanie operacji w walutach EUR, GBP, USD, NOK, DKK, SEK oraz CHF w ciężar podpiętych rachunków walutowych, prowadzonych w tych walutach. Posiadacz karty może dokonać podpięcia wybranego rachunku walutowego do rachunku głównego samodzielnie w serwisie internetowym iPKO, w serwisie telefonicznym lub składając dyspozycję w oddziale PKO Banku Polskiego.  Posiadacz rachunku może podpiąć maksymalnie jeden rachunek walutowy w danej walucie, przy czym rachunek ten może być podpięty tylko do jednego rachunku głównego.

3. Karta debetowa do rachunku walutowego (PKO Visa EUR, PKO Visa GBP, PKO Visa USD) umożliwia dokonywanie operacji w ciężar podpiętych rachunków walutowych, prowadzonych w walucie EUR, GBP lub USD. Rachunek podpięty prowadzony jest w walucie innej niż rachunek główny. Posiadacz karty może dokonać podpięcia samodzielnie w serwisie internetowym iPKO, w serwisie telefonicznym lub składając dyspozycję w oddziale PKO Banku Polskiego. Posiadacz rachunku może podpiąć maksymalnie jeden rachunek w danej walucie innej niż waluta rachunku głównego, przy czym rachunek ten może być podpięty tylko do jednego rachunku głównego.

4. Warszawska Karta Płatnicza umożliwia, poza funkcjonalnościami opisanymi w ust. 1, dokonywanie:

 1. zakupu i wgrania biletu ZTM imiennego długookresowego w biletomatach, Punktach Obsługi Pasażerów ZTM, we wszystkich punktach umożliwiających wgrywanie długookresowych biletów komunikacji miejskiej, a także przez Internet- zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.ztm.waw.pl,
 2. opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania przy użyciu funkcji płatniczej w parkometrach, akceptujących płatności kartą, oznaczonych znakiem Visa.

5. Karta debetowa do rachunku walutowego umożliwia dokonywanie operacji wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem pkt 3- karta nie posiada funkcji umożliwiającej dokonywanie operacji zbliżeniowych.

6. Usługa VISA CASH BACK albo usługa „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard umożliwia Klientom dokonującym płatności w punktach handlowo-usługowych kartą debetową w formie tradycyjnej wypłatę gotówki do wysokości 300 PLN przy każdym dokonywanym zakupie. Kwota wypłaty wliczona zostanie w dostępny dzienny limit operacji płatniczych. Klient płacąc kartą debetową w kasie, powinien poinformować kasjera, że zamierza skorzystać z usługi VISA CASH BACK lub „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard. Klient powinien zadeklarować kwotę wypłaty, po czym zostanie poproszony o akceptację całkowitej kwoty operacji (płatności za towary lub usługi + wypłaty gotówki), poprzez podpisanie potwierdzenia operacji lub wprowadzenie swojego kodu PIN.
Z usługi Cashback można skorzystać w wybranych supermarketach, stacjach benzynowych, sklepach i innych punktach handlowo - usługowych na terenie całej Polski oznakowanych symbolem VISA CASH BACK albo usługi „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard.
Kwota wypłaty dokonanej za pomocą usługi VISA CASH BACK albo usługi „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard w zestawieniu operacji zostanie wyodrębniona i będzie stanowiła część składową całej transakcji.

7. Karta PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego oraz naklejki zbliżeniowej pozwala na dokonywanie szybkich płatności za zakupy przy użyciu funkcji zbliżeniowej, w kraju i zagranicą.

 

Podstawa: § 43 ust. 3 „Regulaminu rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA”