2017-05-19

Aktualny wykaz funkcjonalności w zakresie dostępnych rozliczeń oraz usług dodatkowych dla kart debetowych dla Klientów indywidualnych

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej oraz Visa Electron Adm. umożliwia dokonywanie:

 1. operacji w miejscach oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie w kraju i zagranicą,
 2. płatności za towary lub usługi, w tym w Internecie,
 3. płatności zbliżeniowych w punktach oznaczonych specjalnym znakiem graficznym przedstawiającym falę radiową,
 4. wypłat gotówki w:
  a)  bankomatach,
  b)  oddziałach PKO Banku Polskiego oraz placówkach innych banków,|
  c)  agencjach PKO Banku Polskiego,
  d)  innych instytucjach akceptujących karty, w tym w urzędach pocztowych,
 5. operacji wypłaty gotówki w ramach w usługi Cashback,
 6. doładowania telefonów komórkowych,
 7. przelewów, w serwisie bankowości elektronicznej iPKO, na wskazany numer karty debetowej wydanej przez PKO Bank Polski SA.

2. Karta z funkcją wielowalutową wydawana do rachunków:

 1. ZŁOTE KONTO,
 2. Konto Platinium II,
 3. Konto Aurum,
 4. Rachunek PLATINIUM,

umożliwia dokonywanie operacji w walutach EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK lub SEK w ciężar podpiętych rachunków walutowych, prowadzonych w tych walutach. Posiadacz karty może dokonać podpięcia karty do wybranego  konta walutowego samodzielnie w serwisie internetowym iPKO lub składając dyspozycję w oddziale PKO Banku Polskiego. Posiadacz rachunku może wskazać maksymalnie jedno konto w danej walucie, przy czym konto to może być podpięte do jednego rachunku głównego.

3. Warszawska Karta Płatnicza umożliwia, poza funkcjonalnościami opisanymi w ust. 1, dokonywanie:

 1. zakupu i wgrania biletu ZTM imiennego długookresowego w biletomatach, Punktach Obsługi Pasażerów ZTM, we wszystkich punktach umożliwiających wgrywanie długookresowych biletów komunikacji miejskiej, a także przez Internet- zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.ztm.waw.pl,
 2. opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania przy użyciu funkcji płatniczej w parkometrach, akceptujących płatności kartą, oznaczonych znakiem Visa.

4. Wrocławska Karta Płatnicza poza funkcjonalnościami opisanymi w ust. 1, dokonywanie:

 1. zakupu i wgranie imiennych okresowych biletów Wrocławskiej Komunikacji Zbiorowej w punktach sprzedaży biletów, których lista i adresy podane są na stronie urbancard.pl oraz przez internet na stronie www.urbancard.pl.  Szczegółowe zasady zakupu biletów w ramach internetowej sprzedaży biletów zawarte są w Instrukcji zakupu biletów umieszczonej na www.urbancard.pl
 2. wgranie innych usług miejskich określonych na urbancard.pl

5. Karta debetowa do rachunku walutowego oraz Karta Visa Instant Adm. umożliwia dokonywanie operacji wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem pkt 3- karta nie posiada funkcji umożliwiającej dokonywanie operacji zbliżeniowych.

6. Usługa VISA CASH BACK albo usługa „Płać kartą i wypłacaj” MasterCard umożliwia Klientom dokonującym płatności w punktach handlowo-usługowych kartą debetową w formie tradycyjnej wypłatę gotówki do wysokości 300 PLN przy każdym dokonywanym zakupie. Kwota wypłaty wliczona zostanie w dostępny dzienny limit operacji płatniczych. Klient płacąc kartą debetową w kasie, powinien poinformować kasjera, że zamierza skorzystać z usługi VISA CASH BACK lub „Płać kartą i wypłacaj” MasterCard. Klient powinien zadeklarować kwotę wypłaty, po czym zostanie poproszony o akceptację całkowitej kwoty operacji (płatności za towary lub usługi + wypłaty gotówki), poprzez podpisanie potwierdzenia operacji lub wprowadzenie swojego kodu PIN.
Z usługi Cashback można skorzystać w wybranych supermarketach, stacjach benzynowych, sklepach i innych punktach handlowo - usługowych na terenie całej Polski oznakowanych symbolem VISA CASH BACK albo usługi „Płać kartą i wypłacaj” MasterCard.
Kwota wypłaty dokonanej za pomocą usługi VISA CASH BACK albo usługi „Płać kartą i wypłacaj” MasterCard w zestawieniu operacji zostanie wyodrębniona i będzie stanowiła część składową całej transakcji.

7. Karta PKO Ekspres w formie gadżetu zbliżeniowego oraz naklejki zbliżeniowej albo Karta Visa Electron Adm. w formie naklejki zbliżeniowej pozwala na dokonywanie szybkich płatności za zakupy przy użyciu funkcji zbliżeniowej, w kraju i zagranicą.

 

 

Podstawa: § 43 ust. 3 „Regulaminu rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA”