2016-05-01

 

 

Karta debetowa

Usługi bankowości elektronicznej

Dopuszczalne saldo debetowe

Kredyt odnawialny

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

PKO Konto za Zero
(umowy zawarte od 1 października 2014 r.)

++++

PKO Konto bez Granic

++++

Konto Aurum

++++

Konto Platinium II

++++

PKO Konto Rodzica

++++

PKO Konto dla Młodych
(umowy zawarte od 10 stycznia 2014 r.)

+++

+ 

PKO Konto Pierwsze

++x

x

PKO Konto Dziecka

+

+ [1]

x

x

Rachunki oszczędnościowe

Rachunek Oszczędnościowy prowadzony w złotych/

Rachunek Oszczędnościowy prowadzony w walutach wymienialnych/

Rachunek Oszczędnościowy Plus

1)    rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych

X

+

X

X

2)    rachunki prowadzone dla osób fizycznych  ubezwłasnowolnionych częściowo

X

+[2]

X

X

3)    rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

X

+

X

X

4)    rachunki prowadzone dla osób fizycznych  ubezwłasnowolnionych całkowicie

X

X

X

X

5)    rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat

X

X

X

X

Pierwsze Konto Oszczędnościowe

X

 

 

 

1)    rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

X

+

X

X

2)    rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat

X

X

X

X

Rachunek do obsługi lokat

 

 

 

 

1)    rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych

X

+  [3]

X

X

2)    rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo

X

+  [3]

 

X

X

3)    rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

X

+  [3]

X

X

4)    rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie

X

X

X

X

5)    rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat

X

X

X

X

Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie (rachunki walutowe)

1)    rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych

+ [4]

+

X

X

2)    rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo

X

+  [3]

X

X

3)    rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

+[5]

+

X

X

4)    rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie

X

X

X

X

Rachunki bankowe wycofane z oferty

ZŁOTE KONTO

+

++

+

Rachunek PLATINIUM

+  

+

+ 

+  

PKO Konto za Zero
(umowy zawarte do 30 września 2014 r.)

+  

+ 

+  

+  

PKO Konto dla Młodych
(umowy zawarte do 9 stycznia 2014 r.)

++

+     

+

SUPERKONTO Graffiti

+

+

X

X

SUPERKONTO STUDENT

+

+     

+     

+     

SUPERKONTO
(umowy zawarte do 13 marca 2014 r.)

+

+     

+  

+  

PKO Konto Pogodne

+     

+    

+

+

ROR Depozyt

X

+

X

X

Konto Spektrum Adm.

+

+

X

+

Konto Ulubione Adm.

+  

+ 

X

+

Konto Codzienne Adm.

+

+

X

+

Rachunek walutowy Adm.

X

+

X

X

Konto Oszczędnościowe Progres Adm.

X

+

X

X

Rachunek do obsługi lokat Adm.

X

X

X

X

Rachunek nieoszczędnościowy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
(oferowany do dnia 21 lipca 2005 r.)

X

X

X

X

Rachunek oszczędnościowy w GBP
(oferowany do dnia 25 marca 2012 r.)

X

+

X

X

Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie (rachunek walutowy) w walucie polskiej
(oferowany do dnia 30 kwietnia 2016 r.)

X

+

X

X

 

[1] dostęp pasywny (bez możliwości samodzielnego składania dyspozycji) w serwisie Junior

[2] dostęp pasywny (bez możliwości składania dyspozycji)

[3] dostęp pasywny (bez możliwości składania dyspozycji)

[4]do rachunków w walucie: EUR, USD oraz GBP

[5] dla rezydentów do rachunków w walucie: EUR, USD oraz GBP

 

Podstawa:
§ 21 ust. 2,  § 22 ust. 3, § 23 ust. 3 oraz § 25 ust. 3 „Regulaminu rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA”