2017-02-01

 

 

Karta

debetowa

Usługi bankowości elektronicznej

Dopuszczalne saldo

debetowe

Kredyt odnawialny

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

PKO Konto za Zero
(umowy zawarte od 1 października 2014 r.)

+

+

+

+

PKO Konto bez Granic

+

+

+

+

Konto Aurum

+

+

+

+

Konto Platinium II

+

+

+

+

PKO Konto Rodzica

+

+

+

+

PKO Konto dla Młodych
(umowy zawarte od 10 stycznia 2014 r.)

+

+

+

+

PKO Konto Pierwsze

+

+

X

X

PKO Konto Dziecka

X

+[1]

X

X

Rachunki oszczędnościowe

Rachunek Oszczędnościowy otwierany w walutach wymienialnych/

Rachunek Oszczędnościowy Plus

1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych

X

+

X

X

2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych  ubezwłasnowolnionych częściowo

X

+[2]

X

X

3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

X

+

X

X

4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych  ubezwłasnowolnionych całkowicie

X

X

X

X

5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat

X

X

X

X

Pierwsze Konto Oszczędnościowe

1) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

X

+

X

X

2) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat

X

+[2]

X

X

Rachunek do obsługi lokat

1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych

X

+[2]

X

X

2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo

X

+[2]

X

X

3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

X

+[2]

X

X

4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie

X

X

X

X

5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat

X

X

X

X

Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie (rachunki walutowe)

1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych

+[3]

+

X

X

2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo

X

+[2]

X

X

3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

+[4]

+

X

X

4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie

X

X

X

X

Rachunki bankowe wycofane z oferty

ZŁOTE KONTO

+

+

+

+

Rachunek PLATINIUM

+

+

+

+

PKO Konto za Zero
(umowy zawarte do 30 września 2014 r.)

+

+

+

+

PKO Konto dla Młodych
(umowy zawarte do 9 stycznia 2014 r.)

+

+

+

+

SUPERKONTO Graffiti

+

+

X

X

SUPERKONTO STUDENT

+

+

+

+

SUPERKONTO
(umowy zawarte do 13 marca 2014 r.)

+

+

+

+

PKO Konto Pogodne

+

+

+

+

ROR Depozyt

X

+

X

X

Konto Spektrum Adm.

+

+

X

+

Konto Ulubione Adm.

+

+

X

+

Konto Codzienne Adm.

+

+

X

+

Rachunek walutowy Adm.

X

+

X

X

Konto Oszczędnościowe Progres Adm.

X

+

X

X

Rachunek do obsługi lokat Adm.

X

X

X

X

Rachunek nieoszczędnościowy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
(oferowany do dnia 21 lipca 2005 r.)

X

X

X

X

Rachunek oszczędnościowy w GBP
(oferowany do dnia 25 marca 2012 r.)

X

+

X

X

Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie (rachunek walutowy) w walucie polskiej
(oferowany do dnia 30 kwietnia 2016 r.)

X

+

X

X

Rachunek Oszczędnościowy  otwierany w złotych (oferowany do dnia 31 stycznia 2017 r.)

1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych

X

+

X

X

2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych  ubezwłasnowolnionych częściowo

X

+[2]

X

X

3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

X

+

X

X

4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych  ubezwłasnowolnionych całkowicie

X

X

X

X

5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat

X

X

X

X

Podstawa:
§ 21 ust. 2,  § 22 ust. 3, § 23 ust. 3 oraz § 25 ust. 3 „Regulaminu rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA”

 

 

[1] dostęp pasywny (bez możliwości samodzielnego składania dyspozycji) w serwisie Junior

[2] dostęp pasywny (bez możliwości składania dyspozycji)

[3] do rachunków w walucie: EUR, USD oraz GBP

[4] dla rezydentów do rachunków w walucie: EUR, USD oraz GBP