2010-10-05

Zapraszamy do realizacji wypłat gotówkowych w agencjach PKO Banku Polskiego dokonywanych przy użyciu kart bankowych. Gotówka wypłacana jest w walucie polskiej, po okazaniu przez Klienta dowodu tożsamości, do wysokości dziennego limitu wypłat gotówkowych określonego dla danej karty bankowej, w maksymalnej kwocie 5.000 zł. Za w/w wypłaty gotówkowe pobierane są następujące opłaty:

KARTAOPŁATA/PROWIZJA
PKO Ekspres,
PKO Graffiti,
1 zł za każdą operację
PKO typu Partner,0,2% za każdą operację od wartości operacji
PKO Visa Classic,
PKO Visa Gold,
PKO Visa Business Electron,
Karta kredytowa PKO Euro Biznes,
PKO MasterCard Business,
3% nie mniej niż 5 zł
za każdą operację od wartości operacji
Błękitne, srebrne i złote karty kredytowe PKO BP SA,
Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT,
3% nie mniej niż 7 zł
za każdą operację od wartości operacji
PKO Maestro3% nie mniej niż 10 zł
za każdą operację od wartości operacji
Karta kredytowa PKO Visa Infinite,
Karta kredytowa PKO MasterCard Platinum,
3 % za każdą operację od wartości operacji
Karta Inteligo Visa Electron,5,00
Karty innych banków.zgodnie z taryfą prowizji banku, będącego wydawcą karty.

Podstawa: Uchwała Zarządu Banku nr 381/E/2007 z dn. 21 sierpnia 2007 r.