2012-10-05

Zapraszamy do realizacji wypłat gotówkowych w agencjach PKO Banku Polskiego dokonywanych przy użyciu kart bankowych.

Gotówka wypłacana jest w walucie polskiej, po okazaniu przez Klienta dowodu tożsamości, do wysokości dziennego limitu wypłat gotówkowych określonego dla danej karty bankowej, w maksymalnej kwocie 5.000 zł.

Za w/w wypłaty gotówkowe pobierane są następujące opłaty:

KARTA

OPŁATA/PROWIZJA

Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku:

 • PKO Konto Pierwsze,
 • PKO Konto dla Młodych,
 • SUPERKONTO – umowy zawarte od dnia 14 marca 2011r.,
 • PKO Konto za Zero,
 • PKO Konto Pogodne,
 • PKO Konto bez Granic,
 • Konto Aurum,
 • Konto Platinium II.

1 zł za każdą operację

Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku:

 • SUPERKONTO GRAFFITI,
 • SUPERKONTO,
 • SUPERKONTO STUDENT.

Karta PKO Ekspres z wizualizacją AURUM

Karta PKO Ekspres z wizualizacją PLATINIUM.

1 zł za każdą operację

PKO typu Partner,

0,2% za każdą operację od wartości operacji

PKO Visa Classic,

PKO Visa Gold,

PKO Visa Business Electron,

PKO MasterCard Business,

3% nie mniej niż 5 zł
 za każdą operację od wartości operacji

Karta kredytowa PKO Euro Biznes

3,5% nie mniej niż 7 zł
za każdą operacje od wartości operacji

Błękitne, srebrne i złote karty kredytowe PKO BP SA,

Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT,

3% nie mniej niż 8 zł
 za każdą operację od wartości operacji

PKO Maestro

3% nie mniej niż 10 zł
 za każdą operację od wartości operacji

Karta kredytowa PKO Visa Infinite,

Karta kredytowa PKO MasterCard Platinum,

3 % za każdą operację
od wartości operacji

Karta kredytowa Inteligo Visa payWave
Karta kredytowa Inteligo MasterCard PayPass

3% nie mniej niż 7 zł

Karta Inteligo Visa Electron (w tym Visa Electron z Sercem),

Karta Inteligo MasterCard PayPass

0 zł –w przypadku Klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego Konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r.
5 zł – opłata pobierana od Klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe

Karty innych banków.

zgodnie z taryfą prowizji banku, będącego wydawcą karty.

 

Podstawa:
Uchwała Zarządu Banku nr 381/E/2007 z dn. 21 sierpnia 2007 r. wraz z póź. zm.