2014-01-20

Zapraszamy do realizacji wypłat gotówkowych w agencjach PKO Banku Polskiego dokonywanych przy użyciu kart bankowych.

Gotówka wypłacana jest w walucie polskiej, po okazaniu przez Klienta dowodu tożsamości, do wysokości dziennego limitu wypłat gotówkowych określonego dla danej karty bankowej, w maksymalnej kwocie 10.000 zł.

Za w/w wypłaty gotówkowe pobierane są następujące opłaty:

 

KARTA

OPŁATA/PROWIZJA

Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku:

 • PKO Konto Pierwsze
 • PKO Konto dla Młodych
 • SUPERKONTO – umowy zawarte od dnia 14 marca 2011r.
 • PKO Konto za Zero
 • PKO Konto Pogodne
 • PKO Konto bez Granic
 • Konto Aurum
 • Konto Platinium II
 • PKO Konto Rodzica

1 zł za każdą operację

Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku:

 • SUPERKONTO GRAFFITI
 • SUPERKONTO
 • SUPERKONTO STUDENT

Karta PKO Ekspres z wizualizacją AURUM

Karta PKO Ekspres z wizualizacją PLATINIUM

1 zł za każdą operację

Karta debetowa do rachunku walutowego:

 • PKO Visa EUR
 • PKO Visa USD
 • PKO Visa GBP

1,5%
za każdą operację od wartości operacji

Karta PKO VISA Classic

Karta PKO Visa Gold

3% nie mniej niż 5 zł
za każdą operację od wartości operacji

Karta kredytowa PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic (błękitna)

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa

Karta kredytowa PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, partnerska karta PKO VITAY (srebrna)

Partnerska karta PKO VITAY

Karta kredytowa PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, partnerska karta PKO VITAY (złota)

4% nie mniej niż 8 zł
za każdą operację od wartości operacji

Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT

3% nie mniej niż 8 zł
za każdą operację od wartości operacji

Karta kredytowa PKO Visa Infinite

Karta kredytowa PKO MasterCard Platinum

3 %
za każdą operację od wartości operacji

PKO typu Partner

0,2%
za każdą operację od wartości operacji

Karta PKO Visa Business Electron

Karta PKO MasterCard Business

3% nie mniej niż 5 zł
za każdą operację od wartości operacji

Karta PKO Visa Business wydawana do rachunków walutowych w EUR

3% nie mniej niż 1,5 EUR
za każdą operację od wartości operacji

Karta PKO Visa Business wydawana do rachunków walutowych w USD

3% nie mniej niż  2 USD
za każdą operację od wartości operacji

Karta kredytowa PKO Euro Biznes

3,5% nie mniej niż 7 zł
za każdą operacje od wartości operacji

Karty debetowe Inteligo

0 zł – w przypadku Klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego Konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r.

5 zł – opłata pobierana od Klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe

Karty kredytowe Inteligo

3% nie mniej niż 7 zł
za każdą operację od wartości operacji

Karty PKO Banku Polskiego SA dla klientów korporacyjnych

zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku korporacyjnego

Karty innych banków

zgodnie z taryfą prowizji banku, będącego wydawcą karty.