2016-02-15

Uprzejmie informujemy, że określa się maksymalne kwoty wypłaty gotówkowej z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych w agencjach PKO Banku Polskiego SA. Wypłaty gotówkowe mogą być realizowane w odniesieniu do:

  • rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych do wysokości dziennego limitu w maksymalnej kwocie  3 000 zł,
  • rachunków oszczędnościowych do wysokości dziennego limitu w maksymalnej  kwocie 3 000 zł.

Jednocześnie informujemy, że wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych przy użyciu kart płatniczych mogą być realizowane do wysokości dziennego limitu wypłat gotówkowych określonego dla danej karty płatniczej, w maksymalnej kwocie 10 000 zł.

Gotówka wypłacana jest w walucie polskiej, po okazaniu przez Klienta dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Za wypłaty gotówkowe przy użyciu karty debetowej wydawanej przez PKO Bank Polski SA do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w walucie polskiej nie jest pobierana opłata od Klienta.

W przypadku wypłaty gotówkowej przy użyciu:

  •  pozostałych kart płatniczych wydanych przez PKO Bank Polski SA pobierane są opłaty, w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych”, „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla posiadaczy kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych”, „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw” oraz „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA za usługi oferowane klientom obszaru bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej”,   
  • kart płatniczych innego banku opłaty pobierane są przez bank będący wydawcą karty zgodnie z taryfą prowizji  i opłat tego banku.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa:

§ 18 ust. 2 Regulaminu rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym w PKO Banku Polskim SA