2011-11-07

Uprzejmie informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności PKO Banku Polskiego powstałych w wyniku zawarcia:
I. Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w PKO Banku Polskim od
7 listopada 2011 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji terminowej
 do 1 miesiąca włącznieod 1 do 3 miesięcy włącznieod 3 do 6 miesięcy włącznieod 6 do 12 miesięcy włącznieod 1 do 2 lat włącznie
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej5%7%10%13%19%


II. Negocjowanej transakcji FX swap w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji FX swap
 do 7 dni (włącz nie)do 14 dni (włącz nie)do 1 miesiąca (włącz nie)od 1 do 3 miesięcy (włącz nie)od 3 do 6 miesięcy (włącz nie)od 6 do 12 miesięcy (włącz nie)od 1 do 2 lat (włącz nie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej3%4%5%7%10%13%19%


III. Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA
 do 3 miesięcy (włącznie)od 3 do 6 miesięcy (włącznie)od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej, na którą zawarta jest terminowa transakcja stopy procentowej FRA0,1%0,2%0,4%


IV. Transakcji opcji walutowej w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin realizacji opcji walutowej
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej:do 7 dni (włącz nie)od 7 do 14 dni (włącz nie)od 14 dni do 1 miesiąca (włącz nie)od 1 do 3 miesięcy (włącz nie)od 3 do 6 miesięcy (włącz nie)od 6 miesięcy do 1 roku (włącz nie)od 1 do 2 lat (włącz nie)
europejskiej opcji walutowej lub europejskiej walutowej opcji barierowej3%4%5%7%10%14%20%
amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii


V. Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji IRS
 od 1 do 2 lat (włącznie)od 2 do 3 lat (włącznie)od 3 do 5 lat (włącznie)od 5 do 7 lat (włącznie)od 7 do 10 lat (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji IRS5%5,5%6%6,5%7%


VI. Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji CIRS
 od 1 do 2 lat (włącznie)od 2 do 3 lat (włącznie)od 3 do 5 lat (włącznie)od 5 do 7 lat (włącznie)od 7 do 10 lat (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od bazowej kwoty nominalnej transakcji CIRS21%24%31%34%42%