2012-06-28

Uprzejmie informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności PKO Banku Polskiego powstałych w wyniku zawarcia: I. Transakcji opcji walutowej w PKO Banku Polskim od 29 czerwca 2012 r. wynosi:

Termin realizacji opcji walutowej
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej:do 7 dni (włącznie)od 7 do 14 dni (włącznie)od 14 dni do 1 miesiąca (włącznie)od 1 do 3 miesięcy (włącznie)od 3 do 6 miesięcy (włącznie)od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)od 1 do 2 lat (włącznie)
europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej lub walutowej opcji azjatyckiej 3% 4% 5% 7% 10% 14% 20%
amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej 100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii

II. Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w PKO Banku Polskim od 29 czerwca 2012 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji CIRS z wymianą wartości nominalnej
 od 1 do 2 lat (włącznie)od 2 do 3 lat (włącznie)od 3 do 5 lat (włącznie)od 5 do 7 lat (włącznie)od 7 do 10 lat (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od bazowej kwoty nominalnej transakcji CIRS 21% 24% 31% 34% 42%
Termin zakończenia transakcji CIRS bez wymiany wartości nominalnej
 od 1 do 2 lat (włącznie)od 2 do 3 lat (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od bazowej kwoty nominalnej transakcji CIRS 1,5% 2,6%

III. Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w PKO Banku Polskim od 7 listopada 2011 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji terminowej
 do 1 miesiąca włącznieod 1 do 3 miesięcy włącznieod 3 do 6 miesięcy włącznieod 6 do 12 miesięcy włącznieod 1 do 2 lat włącznie
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej 5% 7% 10% 13% 19%

IV. Negocjowanej transakcji FX swap w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji FX swap
 do 7 dni (włącznie)do 14 dni (włącznie)do 1 miesiąca (włącznie)od 1 do 3 miesięcy (włącznie)od 3 do 6 miesięcy (włącznie)od 6 do 12 miesięcy (włącznie)od 1 do 2 lat (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej 3% 4% 5% 7% 10% 13% 19%

V. Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA
 do 3 miesięcy (włącznie)od 3 do 6 miesięcy (włącznie)od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej, na którą zawarta jest terminowa transakcja stopy procentowej FRA 0,1% 0,2% 0,4%

VI. Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji IRS
 od 1 do 2 lat (włącznie)od 2 do 3 lat (włącznie)od 3 do 5 lat (włącznie)od 5 do 7 lat (włącznie)od 7 do 10 lat (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji IRS 5% 5,5% 6% 6,5% 7%