2012-06-28

Uprzejmie informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności PKO Banku Polskiego powstałych w wyniku zawarcia: I. Transakcji opcji walutowej w PKO Banku Polskim od 29 czerwca 2012 r. wynosi:

Termin realizacji opcji walutowej
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej:do 7 dni (włącznie)od 7 do 14 dni (włącznie)od 14 dni do 1 miesiąca (włącznie)od 1 do 3 miesięcy (włącznie)od 3 do 6 miesięcy (włącznie)od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)od 1 do 2 lat (włącznie)
europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej lub walutowej opcji azjatyckiej3%4%5%7%10%14%20%
amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii

II. Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w PKO Banku Polskim od 29 czerwca 2012 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji CIRS z wymianą wartości nominalnej
 od 1 do 2 lat (włącznie)od 2 do 3 lat (włącznie)od 3 do 5 lat (włącznie)od 5 do 7 lat (włącznie)od 7 do 10 lat (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od bazowej kwoty nominalnej transakcji CIRS21%24%31%34%42%
Termin zakończenia transakcji CIRS bez wymiany wartości nominalnej
 od 1 do 2 lat (włącznie)od 2 do 3 lat (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od bazowej kwoty nominalnej transakcji CIRS1,5%2,6%

III. Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w PKO Banku Polskim od 7 listopada 2011 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji terminowej
 do 1 miesiąca włącznieod 1 do 3 miesięcy włącznieod 3 do 6 miesięcy włącznieod 6 do 12 miesięcy włącznieod 1 do 2 lat włącznie
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej5%7%10%13%19%

IV. Negocjowanej transakcji FX swap w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji FX swap
 do 7 dni (włącznie)do 14 dni (włącznie)do 1 miesiąca (włącznie)od 1 do 3 miesięcy (włącznie)od 3 do 6 miesięcy (włącznie)od 6 do 12 miesięcy (włącznie)od 1 do 2 lat (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty waluty bazowej3%4%5%7%10%13%19%

V. Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA
 do 3 miesięcy (włącznie)od 3 do 6 miesięcy (włącznie)od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej, na którą zawarta jest terminowa transakcja stopy procentowej FRA0,1%0,2%0,4%

VI. Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w PKO Banku Polskim od 18 stycznia 2010 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji IRS
 od 1 do 2 lat (włącznie)od 2 do 3 lat (włącznie)od 3 do 5 lat (włącznie)od 5 do 7 lat (włącznie)od 7 do 10 lat (włącznie)
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji IRS5%5,5%6%6,5%7%