2014-10-31

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31 października 2014 r. stopa bazowa Banku stanowiącą podstawę oprocentowania kredytów udzielanych klientom instytucjonalnym, których łączne zaangażowanie kredytowe nie przekracza równowartości 100.000 PLN wynosi 8% w skali roku.