2017-06-21

LIMITY DLA KART WYDANYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017:

1. Dla klientów rynku korporacyjnego:

 • na kartach obciążeniowych oznaczonych znakiem Visa i MasterCard wprowadzony jest dzienny limit operacji internetowych - domyślna wysokość limitu odpowiada wysokości dziennego limitu operacji płatniczych jeśli go ustanowiono albo limitu cyklicznego karty,  nie więcej jednak niż wartość maksymalna wskazana w poniższej tabeli,
 • na kartach debetowych PKO VISA Business Debit wprowadzony jest dzienny limit operacji internetowych - domyślna wysokość limitu odpowiada wysokości dziennego limitu operacji płatniczych, nie więcej jednak niż wartość maksymalna wskazana w poniższej tabeli,
 • na kartach kredytowych wprowadzony jest dzienny limit operacji internetowych - domyślna wysokość limitu odpowiada wysokości dziennego limitu operacji płatniczych, nie więcej jednak niż wartość maksymalna wskazana w poniższej tabeli,
 • na personalizowanych kartach debetowych typu przedpłaconego/przedpłaconych Business /przedpłaconych udostępniony jest limit pojedynczej operacji internetowej dla wszystkich kart wydanych w ramach zawartej umowy – domyślna wysokość limitu to środki dostępne znajdujące się na rachunkach pomocniczych kart.

2. Dla klientów małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dla kart obciążeniowych wprowadzony jest dzienny limit operacji internetowych – domyślna wysokość limitu została ustawiona na poziomie 2 tys. PLN albo dotychczasowego dziennego limitu operacji płatniczych dla karty, jeżeli został on ustawiony na niższym poziomie niż w/w kwota)
 • Dla kart kredytowych - wprowadzany jest dzienny limit operacji internetowych - domyślna wysokość limitu została ustawiona na poziomie 2 tys. PLN albo dotychczasowego dziennego limitu operacji płatniczych dla karty, jeżeli został on ustawiony na niższym poziomie niż w/w kwota)

UWAGA: w przypadku kart kredytowych MSP, dzienny limit operacji internetowych obejmuje wszystkie transakcje wykonywane kartą kredytową w Internecie w tym płatności kartą na stronach internetowych a od 10.07.2017r. będzie obejmował również przelewy z rachunku karty kredytowej, oraz dyspozycje „Płacę z iPKO”, dla których źródłem płatności jest karta kredytowa.

Aktualnie maksymalne wysokości limitów dla kart wydawanych przez PKO Bank Polski wynoszą:

1.

Karta PKO Diners Club Standard

 

tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni)

równowartość w zł 1000 EUR

limit cykliczny

20 000 zł

2.

Karta PKO Diners Club Executive

 

tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni)

równowartość w zł 1000 EUR

 

limit cykliczny

80 000 zł.

3.

Karta PKO Diners Club Travel Account

 

limit cykliczny

150 000 zł

4.

Karta PKO MasterCard Corporate

 

limit cykliczny

90 000 zł

 

dzienny limit operacji internetowych

50 000 zł

5.

Karta PKO MasterCard Corporate Executive

 

limit cykliczny

200 000 zł

 

dzienny limit operacji internetowych

50 000 zł

6.

Karta PKO MasterCard Corporate Municipium

 

limit cykliczny

90 000 zł

 

dzienny limit operacji internetowych

50 000 zł

7.

Karta PKO Visa Business Charge

 

limit cykliczny

100 000 zł

 

dzienny limit operacji internetowych

50 000 zł

8.

Srebrna karta PKO MasterCard Business

 

limit cykliczny

20 000 zł

 

dzienny limit operacji internetowych

20 000 zł

9.

Złota karta PKO MasterCard Business

 

limit cykliczny

50 000 zł

 

dzienny limit operacji internetowych

50 000 zł

10.

Karta PKO Biznes Partner

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit operacji płatniczych

30 000 zł

 

dzienny limit operacji internetowych

30 000 zł.

 

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju  

 

 

a) do kwoty 50 zł (włącznie) -dla pojedynczej operacji zbliżeniowej, bez konieczności potwierdzania operacji kodem PIN

 

 

b) powyżej kwoty 50 zł- do ustalonego dla karty dziennego limitu operacji  bezgotówkowych oraz , z potwierdzeniem operacji kodem PIN

 

 

c) operacje, o których mowa w lit. a i b są dokonywane z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku, ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych oraz ustalonego miesięcznego limitu operacji.

 

 

dla operacji zbliżeniowych bez kodu PIN dokonywanych za granicą

 

 

wartość pojedynczej operacji zbliżeniowej bez konieczności potwierdzania operacji kodem PIN ograniczona jest limitem operacji bezstykowych obowiązującym w danym kraju, z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku, ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych oraz miesięcznego limitu operacji

11.

Karta Business Waluta MSP w EUR

 

dzienny limit operacji gotówkowych

10 000 EUR

dzienny limit operacji bezgotówkowych

15 000 EUR

 

dzienny limit operacji internetowych

2 500 EUR

12.

Karta Business Waluta MSP w USD

 

 

dzienny limit operacji gotówkowych

10 000 USD

 

dzienny limit operacji bezgotówkowych

15 000 USD

 

dzienny limit operacji internetowych

2 500 USD

13.

Karta debetowa PKO VISA Business Electron

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 zł

dzienny limit operacji płatniczych

50 000 zł

miesięczny limit operacji

500 000 zł

 

dla operacji zbliżeniowych bez kodu PIN dokonywanych w kraju  1)

 

 

a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej

50 zł

 

b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych

150 zł

 

dla operacji zbliżeniowych bez kodu PIN dokonywanych za granicą

 

 

limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku, ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych oraz miesięcznego limitu operacji

 

14.

Karta debetowa PKO VISA Business Debit

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit operacji płatniczych

50 000 zł

dzienny limit operacji internetowych:

 

a) dla klientów korporacyjnych

50 000 zł

b) dla klientów MSP

30 000 zł

miesięczny limit operacji

500 000 zł

dla operacji zbliżeniowych bez kodu PIN dokonywanych w kraju  2)

 

a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej

50 zł

b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych

150 zł

dla operacji zbliżeniowych bez kodu PIN dokonywanych za granicą

 

limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku, ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych oraz miesięcznego limitu operacji

 

15.

Karta debetowa PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 EUR

 

dzienny limit operacji płatniczych

15 000 EUR

 

dzienny limit operacji internetowych

2 000 EUR

16.

Karta debetowa PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

15 000 USD

 

dzienny limit operacji płatniczych

20 000 USD

 

dzienny limit operacji internetowych

2 500 USD

17.

Karta debetowa typu przedpłaconego/ karta przedpłacona dla klientów rynku korporacyjnego: 1)

 

 

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych  bez kodu PIN w kraju

 

 

a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej

50 zł

18.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit operacji płatniczych

30 000 zł

dzienny limit operacji internetowych

30 000 zł

limit wydatków na karcie

200 000 zł

19.

Karta PKO Visa Business Charge (dostępny na kartach wydanych dla klientów MSP)

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

 

dzienny limit operacji płatniczych

30 000 zł

 

dzienny limit operacji internetowych

30 000 zł

20.

Karta kredytowa MasterCard Business Adm.

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit operacji płatniczych

30 000 zł

dzienny limit operacji internetowych

50 000 zł

21.

Karta kredytowa Euro Biznes

 

dzienny limit wypłaty gotówki

60% dostępnego limitu karty

dzienny limit operacji internetowych

50 000 zł

22.

Karta debetowa Visa Business Electron Adm.

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 zł

dzienny limit operacji płatniczych

50 000 zł

miesięczny limit operacji

500 000 zł

1) dla kart wydawanych i wznawianych od 17 października 2011r

2) dla kart wydawanych i wznawianych od 20 kwietnia 2015r

Lp.

Rodzaj karty kredytowej

Min. wysokość limitu kredytowego

Max. wysokość limitu kredytowego

1.

Karta kredytowa PKO EURO Biznes

2 000 zł

50 000 zł

2.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit

2 000 zł

500 000 zł

3.

Karta kredytowa MasterCard Business Adm.

1000 zł

500 000zł

Jednocześnie informujemy, że stopa oprocentowania zadłużenia dla kart kredytowych PKO Banku Polskiego w stosunku rocznym wynosi:

Lp.

Rodzaj karty

Oprocentowanie
bez opcji spłat ratalnych

1.

Karta kredytowa PKO Euro Biznes

10,00%

2.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit

10,00%

3.

Karta kredytowa Mastercard Business Adm.

10,00%

Uprzejmie informujemy, że udostępniona została Posiadaczom kart kredytowych PKO Euro Biznes  usługa, polegająca na rozłożenia zadłużenia na raty  przy podwyższeniu limitu i/lub przelewie środków na rachunek firmowy z karty.

Szczegółowe warunki korzystania z usługi spłaty ratalnej:

 1. Posiadacz karty może przystąpić do usługi o ile postępuje zgodnie z Regulaminem wydawania i używania karty kredytowej PKO typu Biznes, a w szczególności o ile terminowo spłaca zadłużenie.
 2. W przypadku podwyższenia limitu lub posiadanie niewykorzystanego limitu karty, istnieje możliwości przelewu środków na rachunek firmowy z możliwością rozłożenia na raty (3, 6, 9, 12 lub 24 miesięcznych rat)
 3. Przelana kwota na rachunek firmowy, może zostać rozłożona na raty o ile:
 4. została zaewidencjonowana na rachunku karty kredytowej w bieżącym cyklu rozliczeniowym,
 5. nie upłynęły 3 dni od dnia zaewidencjonowania operacji na rachunku karty kredytowej,
 6. kwota operacji lub kwoty operacji (łącznie) nie przekracza/ją 95% limitu kredytowego,
 7. minimalna kwota przelewu wynosi 500 zł.
 8. Skorzystanie z usługi nie powoduje zwiększenia wysokości przyznanego limitu kredytowego.
 9. Rata kredytu spłacanego w ramach usługi spłaty ratalnej jest doliczana do minimalnej kwoty do zapłaty. Spłaty należy dokonać w terminie podanym na zestawieniu operacji.
 10. Posiadacz karty ma możliwość skorzystania z wcześniejszej spłaty operacji rozłożonej na raty. Realizacja wcześniejszej spłaty będzie możliwa po kontakcie Klienta z Kartolinią nie później niż na 3 dni robocze przed jej dokonaniem.
 11. Brak spłaty minimalnej kwoty do zapłaty w terminie podanym na zestawieniu operacji uprawnia Bank do anulowania usługi – spłata ratalna.
 12. Konsultanci skontaktują się z Posiadaczem karty w celu zaproponowania usługi. Więcej informacji pod numerem Infolinii 0800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora).
 13. PKO BP SA pobiera opłatę za obsługę raty w ramach usługi spłaty ratalnej i pobierana jest przy każdej racie w wysokości 1 zł.
 14. Użyte w komunikacie określenia są zdefiniowane w Regulaminie wydawania i używania karty kredytowej PKO typu Biznes.

Dodatkowo przypominamy, że usługa CASH BACK – usługa umożliwiająca wypłatę gotówki w walucie polskiej, w czasie dokonywania operacji bezgotówkowej - pomniejsza dzienny limit operacji płatniczych. 

Kwota wypłaty wliczona zostaje w dostępny dzienny limit operacji płatniczych.

Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej operacji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu kart:

 • PKO Biznes Partner
 • PKO Visa Business Electron,
 • PKO Visa Business Debit
 • debetowych do rachunków walutowych
 • debetowa typu przedpłaconego/przedpłaconych dla klientów rynku korporacyjnego

wynosi:

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji Visa

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji  Mastercard

300 zł

500 zł

 

 1. USŁUGA 3D-SECURE

Usługa 3D-Secure jest uruchomiona  na wszystkich kartach oznaczonych  znakiem Visa i MasterCard, którymi można dokonywać płatności w internecie.

USŁUGA 3D-SECURE - PŁACENIE KARTĄ W INTERNECIE

Dodatkowe zabezpieczenie dla płatności realizowanych przez internet - usługa 3D-Secure, od której nie pobieramy dodatkowych opłat.

Jeśli tylko sklep internetowy korzysta z usługi 3D-Secure (sklep oznaczony symbolami „MasterCard SecureCode” lub „Verified by VISA” ) przy płatności kartą może być wymagane podanie kodu jednorazowego otrzymanego SMS-em.. Pojawienie się  kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Brak aktualnego numeru telefonu (do każdej karty MSP/korporacyjnej należy przypisać telefon komórkowy, na który będą wysyłane SMS-em kody jednorazowe) może uniemożliwić realizację płatności kartą za zakupy w internecie. Dla klientów MSP, istnieje możliwość zarządzania numerami dedykowanymi do usługi poprzez serwis internetowy iPKO.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 r. dla niepersonalizowanych kart debetowych typu przedpłaconego / przedpłaconych Business /przedpłaconych zostaje wyłączona możliwość dokonywania transakcji bez fizycznego użycia karty (tj. operacji dokonanych przez Internet, telefonicznie lub w formie pisemnej).

Powyższa zmiana jest realizowana ze względu na wydaną przez KNF rekomendacje dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie.

Transakcje internetowe, dokonywane telefonicznie lub w formie pisemnej pozostają dostępne dla personalizowanych kart debetowych typu przedpłaconego / przedpłaconych Business /przedpłaconych, gdzie transakcje internetowe zabezpieczane będą usługą 3D-Secure.