2015-02-03

Uprzejmie informujemy, że aktualnie maksymalne wysokości limitów dla kart wydawanych przez PKO Bank Polski wynoszą:

1.

Karta PKO Diners Club Standard

 

tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni)

równowartość w zł 1000 EUR

limit cykliczny

20 000 zł

2.

Karta PKO Diners Club Executive

 

tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni)

równowartość w zł 1000 EUR

 

limit cykliczny

80 000 zł.

3..

Karta PKO Diners Club Travel Account

 

limit cykliczny

150 000 zł

4.

Karta PKO MasterCard Corporate

90 000 zł

limit cykliczny

 

5.

Karta PKO MasterCard Corporate Executive

200 000 zł

limit cykliczny

 

6.

Karta PKO MasterCard Corporate Municipium

90 000 zł

limit cykliczny

 

7.

Srebrna karta PKO MasterCard Business

 

limit cykliczny

20 000 zł

8.

Złota karta PKO MasterCard Business

 

limit cykliczny

50 000 zł

9.

Karta PKO Biznes Partner

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit operacji płatniczych

30 000 zł

10.

Karta Business Waluta MSP w EUR

 

dzienny limit operacji gotówkowych

10 000 EUR

dzienny limit operacji bezgotówkowych

15 000 EUR

11.

Karta Business Waluta MSP w USD

 

 

dzienny limit operacji gotówkowych

10 000 USD

 

dzienny limit operacji bezgotówkowych

15 000 USD

12.

PKO VISA Business Electron

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 zł

 

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju  1)

 

 

a)       dla pojedynczej operacji zbliżeniowej

50 zł

 

b)       dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych

150 zł

 

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą

 

 

limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju

13.

Karta debetowa PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 EUR

dzienny limit operacji płatniczych

15 000 EUR

dzienny limit operacji internetowych

2 000 EUR

14..

Karta debetowa PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD

 

dzienny limit wypłat gotówki

15 000 USD

dzienny limit operacji płatniczych

20 000 USD

dzienny limit operacji internetowych

2 500 USD

15.

Karta przedpłacona dla klientów Obszaru Rynku Korporacyjnego:1)

  • karta przedpłacona,
  • karta przedpłacona Business,
  • karta przedpłacona o cechach bonu towarowego

 

 

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju

 

 

a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej

50 zł

 1) dla kart wydawanych i wznawianych od 17 października 2011r

 

Lp.

Rodzaj karty kredytowej

Min. wysokość limitu kredytowego

Max. wysokość limitu kredytowego

1.

Karta kredytowa PKO EURO Biznes

2 000 zł

50 000 zł

2.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit

5 000 zł

200 000 zł

3.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit Municipium

2 000 zł

200 000 zł

 

Jednocześnie informujemy, że stopa oprocentowania zadłużenia dla kart kredytowych PKO Banku Polskiego w stosunku rocznym wynosi:

Lp.

Rodzaj karty

Oprocentowanie
bez opcji spłat ratalnych

1.

Karta kredytowa PKO Euro Biznes

12,00%

2.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit

Przy łącznym zadłużeniu:

- do 18 000 zł               12,00%

- powyżej 18 000 zł       11,00%

3.

Karta kredytowe  PKO Visa Business Credit Municipium

Przy łącznym zadłużeniu:

- do 7 500 zł                  12,00%

- powyżej 7 500 zł          11,00%

 

 

Dodatkowo przypominamy, że usługa CASH BACK – usługa umożliwiająca wypłatę gotówki w walucie polskiej, w czasie dokonywania operacji bezgotówkowej, pomniejszająca dostępny limit operacji bezgotówkowej. 

Kwota wypłaty wliczona zostaje w dostępny dzienny limit operacji płatniczych.

Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej operacji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu kart:

  • PKO Biznes Partner,
  • PKO Visa Business Electron,
  • debetowych do rachunków walutowych,
  • przedpłaconych dla klientów Obszaru Rynku Korporacyjnego (karta przedpłacona, karta przedpłacona Business),

wynosi: 

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji Visa

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji  Mastercard

300 zł

300 zł