2015-04-17

Uprzejmie informujemy, że aktualnie maksymalne wysokości limitów dla kart wydawanych przez PKO Bank Polski wynoszą:

1.

Karta PKO Diners Club Standard

 

tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni)

równowartość w zł 1000 EUR

limit cykliczny

20 000 zł

2.

Karta PKO Diners Club Executive

 

tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni)

równowartość w zł 1000 EUR

 

limit cykliczny

80 000 zł.

3.

Karta PKO Diners Club Travel Account

 

limit cykliczny

150 000 zł

4.

Karta PKO MasterCard Corporate

 

limit cykliczny

90 000 zł

5.

Karta PKO MasterCard Corporate Executive

 

limit cykliczny

200 000 zł

6.

Karta PKO MasterCard Corporate Municipium

 

limit cykliczny

90 000 zł

7.

Karta PKO Visa Business Charge

 

limit cykliczny

100 000 zł

8.

Srebrna karta PKO MasterCard Business

 

limit cykliczny

20 000 zł

9.

Złota karta PKO MasterCard Business

 

limit cykliczny

50 000 zł

10.

Karta PKO Biznes Partner

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit operacji płatniczych

30 000 zł

 

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju  

 

 

a)   do kwoty 50 zł (włącznie) -dla pojedynczej operacji zbliżeniowej, bez konieczności potwierdzania operacji kodem PIN

 

 

b) powyżej kwoty 50 zł- do ustalonego dla karty dziennego limitu operacji  bezgotówkowych oraz , z potwierdzeniem operacji kodem PIN

 

 

c)  operacje, o których mowa w lit. a i b są dokonywane z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku, ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych oraz ustalonego miesięcznego limitu operacji.

 

 

dla operacji zbliżeniowych bez kodu PIN dokonywanych za granicą

 

 

wartość pojedynczej operacji zbliżeniowej bez konieczności potwierdzania operacji kodem PIN ograniczona jest limitem operacji bezstykowych obowiązującym w danym kraju, z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku, ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych oraz miesięcznego limitu operacji

11.

Karta Business Waluta MSP w EUR

 

dzienny limit operacji gotówkowych

10 000 EUR

dzienny limit operacji bezgotówkowych

 

15 000 EUR

12.

Karta Business Waluta MSP w USD

 

 

dzienny limit operacji gotówkowych

10 000 USD

 

dzienny limit operacji bezgotówkowych

15 000 USD

13.

Karta debetowa PKO VISA Business Electron

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 zł

dzienny limit operacji płatniczych

50 000 zł

miesięczny limit operacji

500 000 zł

 

dla operacji zbliżeniowych bez kodu PIN dokonywanych w kraju  1)

 

 

a)       dla pojedynczej operacji zbliżeniowej

50 zł

 

b)       dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych

150 zł

 

dla operacji zbliżeniowych bez kodu PIN dokonywanych za granicą

 

 

limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku, ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych oraz miesięcznego limitu operacji

 

14.

Karta debetowa PKO VISA Business Debit

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit operacji płatniczych

50 000 zł

miesięczny limit operacji

500 000 zł

dla operacji zbliżeniowych bez kodu PIN dokonywanych w kraju  2)

 

a)       dla pojedynczej operacji zbliżeniowej

50 zł

b)       dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych

150 zł

dla operacji zbliżeniowych bez kodu PIN dokonywanych za granicą

 

limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku, ustalonego dla karty dziennego limitu operacji bezgotówkowych oraz miesięcznego limitu operacji

 

15.

Karta debetowa PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 EUR

 

dzienny limit operacji płatniczych

15 000 EUR

 

dzienny limit operacji internetowych

2 000 EUR

16.

Karta debetowa PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

15 000 USD

 

dzienny limit operacji płatniczych

20 000 USD

 

dzienny limit operacji internetowych

2 500 USD

17.

Karta przedpłacona dla klientów Obszaru Rynku Korporacyjnego:1)

  • karta przedpłacona,
  • karta przedpłacona Business,
  • karta przedpłacona o cechach bonu towarowego

 

 

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych  bez kodu PIN w kraju

 

 

a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej

50 zł

18.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 zł

 

dzienny limit operacji płatniczych

20 000 zł

 

limit wydatków na karcie

200 000 zł

19.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit Municipium

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

5 000 zł

 

dzienny limit operacji płatniczych

10 000 zł

 

limit wydatków na karcie

200 000 zł

20.

Karta PKO Visa Business Charge (wyłącznie dla klientów MSP)

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

 

dzienny limit operacji płatniczych

30 000 zł

21.

Karta kredytowa MasterCard Business Adm.

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

 

dzienny limit operacji płatniczych

30 000 zł

22.

Karta debetowa Visa Business Electron Adm.

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 zł

dzienny limit operacji płatniczych

50 000 zł

miesięczny limit operacji

500 000 zł

1) dla kart wydawanych i wznawianych od 17 października 2011r

2) dla kart wydawanych i wznawianych od 20 kwietnia 2015r

 

Lp.

Rodzaj karty kredytowej

Min. wysokość limitu kredytowego

Max. wysokość limitu kredytowego

1.

Karta kredytowa PKO EURO Biznes

2 000 zł

50 000 zł

2.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit

5 000 zł

500 000 zł

3.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit Municipium

2 000 zł

500 000 zł

4

Karta kredytowa MasterCard Business Adm.

1000 zł

500 000zł

 

Jednocześnie informujemy, że stopa oprocentowania zadłużenia dla kart kredytowych PKO Banku Polskiego w stosunku rocznym wynosi:

Lp.

Rodzaj karty

Oprocentowanie
bez opcji spłat ratalnych

1.

Karta kredytowa PKO Euro Biznes

10,00%

2.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit

10,00%

3.

Karta kredytowe  PKO Visa Business Credit Municipium

10,00%

4.

Karta kredytowa Mastercard Business Adm.

10,00%

Dodatkowo przypominamy, że usługa CASH BACK – usługa umożliwiająca wypłatę gotówki w walucie polskiej, w czasie dokonywania operacji bezgotówkowej, pomniejszająca dostępny limit operacji bezgotówkowej. 

Kwota wypłaty wliczona zostaje w dostępny dzienny limit operacji płatniczych.

Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej operacji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu kart:

  • PKO Biznes Partner
  • PKO Visa Business Electron,
  • PKO Visa Business Debit,
  • debetowych do rachunków walutowych
  • przedpłaconych dla klientów Obszaru Rynku Korporacyjnego (karta przedpłacona, karta przedpłacona Business)

wynosi:

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji Visa

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji  Mastercard

300 zł

300 zł