2014-10-09

Uprzejmie informujemy, że aktualnie maksymalne wysokości limitów dla kart kredytowych i obciążeniowych wydawanych przez PKO Bank Polski wynoszą:

 

Lp.

Rodzaj karty obciążeniowej

Wysokość limitu

1.

Karta PKO VISA Classic

 

dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach 1)

1 500 zł

limit cykliczny

12 500 zł

2.

Karta PKO VISA Gold

 

dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach 1)

10 000 zł

limit cykliczny

50 000 zł

3.

Karta Diners Club wydawana pod znakami Diners Club i PKO BP SA

 

tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni)

równowartość w zł

1 000 EUR

limit cykliczny

80 000 zł

 

1) limit ustalony przez PKO Bank Polski, jednakowy dla wszystkich Posiadaczy kart

 

Lp.

Rodzaj karty kredytowej

Min. wysokość limitu kredytowego

Max. wysokość limitu kredytowego

1.

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa

1 000 zł

5 000 zł

2.

Partnerska karta PKO VITAY

1 000 zł

50 000 zł

3.

Srebrne karty kredytowe:

 • PKO Visa Classic,
 • PKO MasterCard Standard,
 • partnerska karta kredytowa  PKO VITAY Visa Classic,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Standard.

1 500 zł

30 000 zł

4.

Złote karty kredytowe:

 • PKO Visa Gold,
 • PKO MasterCard Gold,
 • partnerska karta kredytowa  PKO VITAY Visa Gold,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Gold.

3 000 zł

50 000 zł

5.

Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT

450 zł

1 500 zł

6.

Błękitne karty kredytowe:

 • PKO Visa Electron,
 • PKO MasterCard Electronic.

700 zł

5 000 zł

Limity dla operacji zbliżeniowych dokonywanych kartami kredytowymi z mikroprocesorem.

 1. Limit dla pojedynczej operacji zbliżeniowej dokonywanej w kraju bez użycia PIN  - 50 zł.
 2. Limit dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą określa się, jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju.

 

Jednocześnie informujemy, że stopa oprocentowania zadłużenia dla kart kredytowych PKO Banku Polskiego w stosunku rocznym wynosi:

Lp.

Rodzaj karty

Oprocentowanie
bez opcji spłat ratalnych

Oprocentowanie
z opcją spłat ratalnych

1.

Karta kredytowa PKO BP SA

12,00%

12,00%

2.

Karta kredytowe  PKO Visa Electron STUDENT

12,00%

X

 

Ponadto, poniżej przedstawiamy warunki otrzymania karty kredytowej PKO Banku Polskiego:

1. WARUNKI PODSTAWOWE:

  1. wysokość minimalnych dochodów netto Klienta ubiegającego się o wydanie kart kredytowych PKO BP SA:

 • Przejrzysta karta Kredytowa PKO Visa                 - 850 zł,
 • Srebrne Karty Kredytowe                                   - 1 500 zł,
 • Złote Karty Kredytowe                                       - 3 000 zł,
 • Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT      - 850 zł.
 • Partnerska karta PKO VITAY                               - 850 zł

  2. posiadanie zdolności kredytowej,

2. Warunki dodatkowe dla karty kredytowej PKO Visa Electron STUDENT:

 • dla Klientów posiadających SUPERKONTO STUDENT albo PKO Konto dla Młodych:
  - stałe miesięczne wpływy w minimalnej wysokości 850 zł od przynajmniej 3 miesięcy oraz brak niedopuszczalnego salda debetowego w okresie ostatnich 3 miesięcy albo w przypadku braku stałych miesięcznych wpływów w minimalnej wysokości posiadanie udokumentowanego źródła dochodu w minimalnej wysokości 850 zł,          
  - wnioskujący jest studentem, absolwentem szkoły wyższej, uczniem albo absolwentem szkoły pomaturalnej lub policealnej i nie ukończył 30 roku życia,
 • dla Klientów nie posiadających SUPERKONTA STUDENT albo PKO Konta dla Młodych:
  - minimalna wysokość dochodu 850 zł,                                                    
  - wnioskujący jest studentem i ukończył przynajmniej I semestr studiów, przedłożył legitymację studencką lub indeks uczelni wyższej i nie ukończył 26 roku życia
  - udzielony limit kredytowy nie może być wyższy niż 1000 zł.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2013 r. Posiadacze kart kredytowych PKO Banku Polskiego SA mogą za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej iPKO realizować przelewy z kart kredytowych wydanych na swoje imię i nazwisko.