2013-10-21

Uprzejmie informujemy, że aktualnie maksymalne wysokości limitów dla kart wydawanych przez PKO Bank Polski wynoszą:

Lp.

Rodzaj karty

Wysokość limitu

1.

Karta PKO Ekspres (wydawana do rachunku:

 • PKO Konto dla Młodych,
 • SUPERKONTO – umowy zawarte od dnia 14 marca 2011r.,
 • PKO Konto za Zero,
 • PKO Konto za Zero - umowy zawarte od dnia 22 października 2012 r.
 • PKO Konto Pogodne,
 • PKO Konto bez Granic,
 • SUPERKONTO,
 • SUPERKONTO STUDENT)
 • PKO Konto Rodzica

 

dzienny limit wypłat gotówki

5 000 zł

dzienny limit operacji płatniczych

10 000 zł

dzienny limit operacji internetowych

10 000 zł

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)

a)       dla pojedynczej operacji zbliżeniowej

50 zł

b)       dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych

150 zł

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą1)

limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju

2.

Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Aurum
oraz PKO Ekspres z wizualizacją AURUM

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 zł

dzienny limit operacji płatniczych

16 000 zł

dzienny limit operacji internetowych

16 000 zł

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)

a)       dla pojedynczej operacji zbliżeniowej

50 zł

b)       dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych

150 zł

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą1)

limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju

3.

Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Platinium II
oraz PKO Ekspres z wizualizacją PLATINIUM

 

dzienny limit wypłat gotówki

15 000 zł

dzienny limit operacji płatniczych

24 000 zł

dzienny limit operacji internetowych

24 000 zł

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)

a)       dla pojedynczej operacji zbliżeniowej

50 zł

b)       dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych

150 zł

 

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą1)

 

limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju

4.

Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku SUPERKONTO GRAFFITI oraz wydawana do rachunku PKO Konto Pierwsze

 

dzienny limit wypłat gotówki

600 zł

dzienny limit operacji płatniczych

600 zł

dzienny limit operacji internetowych

600 zł

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)

a)       dla pojedynczej operacji zbliżeniowej

50 zł

b)       dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych

50 zł

5.

Karta debetowa do rachunku walutowego w EUR

 

 

dzienny limit operacji gotówkowych

10 000 EUR

 

dzienny limit operacji bezgotówkowych

15 000 EUR

 

dzienny limit operacji internetowych

15 000 EUR

6.

Karta debetowa do rachunku walutowego w USD

 

 

dzienny limit operacji gotówkowych

10 000 USD

 

dzienny limit operacji bezgotówkowych

15 000 USD

 

dzienny limit operacji internetowych

15 000 USD

7.

Karta debetowa do rachunku walutowego w GBP

 

 

dzienny limit operacji gotówkowych

10 000 GBP

 

dzienny limit operacji bezgotówkowych

15 000 GBP

 

dzienny limit operacji internetowych

15 000 GBP

8.

Karta PKO Maestro 2)

 

dzienny limit wypłat gotówki 3)

800 zł

dzienny limit operacji płatniczych 4)

400 zł

9.

Karta PKO VISA Classic

 

dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach 5)

1 500 zł

limit cykliczny

12 500 zł

10.

Karta PKO VISA Gold

 

dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach 5)

10 000 zł

limit cykliczny

50 000 zł

11.

Karta Diners Club wydawana pod znakami Diners Club i PKO BP SA

 

tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni)

równowartość w zł 1 000 EUR

limit cykliczny

80 000 zł

12

Karta PKO Diners Club Standard

 

Tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni)

równowartość w zł 1000 EUR

Limit cykliczny

20 000 zł

13.

Karta PKO Diners Club Executive

 

Tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni)

równowartość w zł 1000 EUR

Limit cykliczny

80 000 zł.

14.

Srebrna karta PKO MasterCard Business

 

limit cykliczny

20 000 zł

15.

Złota karta PKO MasterCard Business

 

limit cykliczny

50 000 zł

16.

Karta PKO Biznes Partner

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit operacji płatniczych

30 000 zł

17.

Karta Business Waluta MSP w EUR

 

dzienny limit operacji gotówkowych

10 000 EUR

dzienny limit operacji bezgotówkowych

15 000 EUR

18.

Karta Business Waluta MSP w USD

 

 

dzienny limit operacji gotówkowych

10 000 USD

 

dzienny limit operacji bezgotówkowych

15 000 USD

19.

PKO VISA Business Electron 6)

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 zł

 

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 6)

 

 

a)       dla pojedynczej operacji zbliżeniowej

50 zł

 

b)       dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych

150 zł

 

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą 6)

 

 

limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju

20.

Karta debetowa PKO Visa Business do rachunku walutowego w EUR

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 EUR

dzienny limit operacji płatniczych

15 000 EUR

21.

Karta debetowa PKO Visa Business do rachunku walutowego w USD

 

dzienny limit wypłat gotówki

15 000 USD

dzienny limit operacji płatniczych

20 000 USD

22.

Karta przedpłacona dla klientów Obszaru Rynku Korporacyjnego: 6)

 • karta przedpłacona,
 • karta przedpłacona Business,
 • karta przedpłacona o cechach bonu towarowego

 

 

dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju

 

 

a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej

50 zł

 

1) dla kart wydawanych i wznawianych od 1 września 2010r.

2) w przypadku karty debetowej PKO Maestro limity maksymalne i minimalne są jednakowe,

3) miesięczny limit  wypłat gotówki – 3 operacje,

4) miesięczny limit  operacji płatniczych  - 1 operacja,

5) limit ustalony przez PKO Bank Polski, jednakowy dla wszystkich Posiadaczy kart,

6) dla kart wydawanych i wznawianych od 17 października 2011r

 

Lp.

Rodzaj karty kredytowej

Min. wysokość limitu kredytowego

Max. wysokość limitu kredytowego

1.

Karta kredytowa PKO EURO Biznes

2 000 zł

50 000 zł

2.

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa

1 000 zł

5 000 zł

3.

Srebrne karty kredytowe:

 • PKO Visa Classic,
 • PKO MasterCard Standard,
 • partnerska karta kredytowa  PKO VITAY Visa Classic,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Standard.

1 500 zł

30 000 zł

4.

Złote karty kredytowe:

 • PKO Visa Gold,
 • PKO MasterCard Gold,
 • partnerska karta kredytowa  PKO VITAY Visa Gold,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Gold.

3 000 zł

50 000 zł

5.

Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT

450 zł

1 500 zł

6.

Błękitne karty kredytowe (wycofane z oferty):

 • PKO Visa Electron,
 • PKO MasterCard Electronic.
700 zł 5 000 z

 

Limity dla operacji zbliżeniowych dokonywanych kartami kredytowymi z mikroprocesorem.

 1. Limit dla pojedynczej operacji zbliżeniowej dokonywanej w kraju bez użycia PIN  - 50 zł.
 2. Limit dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju.

 

Jednocześnie informujemy, że stopa oprocentowania zadłużenia dla kart kredytowych PKO Banku Polskiego w stosunku rocznym wynosi:

Lp.

Rodzaj karty

Oprocentowanie
bez opcji spłat ratalnych

Oprocentowanie
z opcją spłat ratalnych

1.

Karta kredytowa PKO Euro Biznes

16,00%

X

2.

Karta kredytowa PKO BP

16,00%

15,40%

3.

Karta kredytowe  PKO Visa Electron STUDENT

16,00%

X

4.

Partnerska karta kredytowa PKO VITAY

16,00%

15,40%

 

Ponadto, poniżej przedstawiamy warunki otrzymania karty kredytowej PKO Banku Polskiego:

1.  WARUNKI PODSTAWOWE:

  1/ wysokość minimalnych dochodów netto Klienta ubiegającego się o wydanie kart kredytowych PKO BP SA:

 • Przejrzysta karty kredytowe PKO Visa                        - 850 zł,
 • Srebrne Karty Kredytowe                                          - 1 500 zł,
 • Złote Karty Kredytowe                                              - 3 000 zł,
 • Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT              - 850 zł.

  2/ posiadanie zdolności kredytowej,

  3/ pozytywna ocena wiarygodności.

2.  Warunki dodatkowe dla karty kredytowej PKO Visa Electron STUDENT:

 • nieukończenie przez wnioskującego o wydanie studenckiej karty kredytowej 30 roku życia,
 • posiadanie rachunku SUPERKONTO STUDENT albo rachunku PKO Konto dla Młodych ze stałymi miesięcznymi wpływami w minimalnej wysokości 850 zł od przynajmniej 3 miesięcy oraz nie występowanie niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie karty kredytowej albo posiadanie udokumentowanego źródła z wysokością uzyskiwanych stałych dochodów w minimalnej wysokości netto 850 zł oraz nie występowanie niedopuszczalnego salda debetowego w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o wydanie karty kredytowej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2013 r. Posiadacze kart kredytowych PKO Banku Polskiego SA mogą za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej iPKO realizować przelewy z kart kredytowych.