2012-11-05

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej USD/PLN wartość kursu USD/PLN z dnia referencyjnego tj. 8 maja 2012 roku, o którym mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie USD/PLN, wynosi 3,2238. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu umownego.

Wartość kursu USD/PLN z dnia obserwacji tj. 31 października 2012 roku wynosi 3,1806.

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że zysk na zakończenie okresu umownego wyniesie 5,0% za okres 6 miesięcy (10% w skali roku).

Poniżej przedstawiono poszczególne warianty lokaty strukturyzowanej:

  1. jeżeli w dniu obserwacji tj. 31 października 2012 roku kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale otwartym (2,9238 ; 3,5238), to Klient otrzymuje 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 1,0% za okres 6 miesięcy (2,0% w skali roku),
  2. jeżeli w dniu obserwacji tj. 31 października 2012 roku kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale otwartym (3,0238 ; 3,4238), to Klient otrzymuje 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 2,25% za okres 6 miesięcy (4,5% w skali roku),
  3. jeżeli w dniu obserwacji tj. 31 października 2012 roku kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale otwartym (3,1238 ; 3,3238), to Klient otrzymuje 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 5,0% za okres 6 miesięcy (10% w skali roku),
  4. w innym przypadku po dotrzymaniu do końca okresu umownego lokaty strukturyzowanej następuje zwrot 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny,

 

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.