2014-01-01

Uprzejmie informujemy, że Agencje PKO Banku Polskiego, świadczą usługi dedykowane klientom indywidualnym, bankowości osobistej i prywatnej oraz małym i średnim przedsiębiorstwom m.in. w zakresie:

  • oferowania kredytów i pożyczek gotówkowych, mieszkaniowych, gospodarczych,
  • przyjmowania dokumentów do otwarcia rachunków bankowych,  zawierania umów na prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych lub rachunków oszczędnościowych,
  • zawierania umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych,
  • przyjmowania wniosków o wydanie kart płatniczych i kart kredytowych,
  • dokonywania wpłat na rachunki bankowe,
  • wypłat gotówki z rachunków bankowych przy użyciu kart bankowych z Terminala POS (również rachunki prowadzone w innych bankach),
  • realizacji przelewów do kwoty 10.000 zł (ZUS, Urząd Skarbowy przelewy do kwoty 15.000 zł) oraz realizacji zleceń stałych i poleceń zapłaty,
  • regulowania rachunków m.in. za prąd, gaz, telefon, telewizje.

Zapraszamy do korzystania z usług Agencji PKO Banku Polskiego.