2012-06-01

Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2012 roku PKO Bank Polski zaprzestaje oferowania rachunku lokaty terminowej 1 – miesięcznej z obligatoryjną reinwestycją oraz rachunku lokaty terminowej 1 –miesięcznej na nowe środki z obligatoryjną reinwestycją.