2015-02-16

Uprzejmie informujemy, że od 16 lutego 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych o stałej stopie procentowej (w tabelach podano oprocentowanie po zmianie):

1.  Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej osób fizycznych w walutach wymienialnych:

Środki pieniężne na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych zadeklarowane na okres:

Wyszczególnienie

Stopa procentowa w stosunku rocznym

EUR

CHF

ze stałą stopą procentową:

 a) na 12 miesięcy

0,25

0,01

 b) na 6 miesięcy

0,20

0,01

 c) na 3 miesiące

0,10

0,01

 d) na 1 miesiąc

0,05

0,01

 

Oprocentowanie oszczędnościowych lokat terminowych osób fizycznych w walutach wymienialnych gromadzonych w PKO Banku Polskim SA na rachunkach walutowych otwartych do dnia 29 sierpnia 2004 r.  zadeklarowane na okres:

Wyszczególnienie

Stopa procentowa w stosunku rocznym

 

EUR

CHF

ze stałą stopą procentową:

 a) na 36 miesięcy

0,20

0,10

 b) na 24 miesiące

0,20

0,10

 

2. Lokata walutowa Adm.:

Lokata walutowa Adm. o stałym oprocentowaniu w EUR

Wyszczególnienie

Stopa procentowa w stosunku rocznym
(w %)

ze stałą stopą procentową:

a) na 6 miesiące

0,20

b) na 3 miesiące

0,10

c) na 1 miesiąc

0,05

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od 18 maja 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej osób fizycznych w walutach wymienialnych o zmiennej stopie procentowej:

Środki pieniężne na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych zadeklarowane na okres:

Wyszczególnienie

Stopa procentowa w stosunku rocznym

 

EUR

CHF

ze zmienną stopą procentową:

 a) na 36 miesięcy

0,40

0,01

 b) na 24 miesiące

0,30

0,01

 c) na 12 miesięcy

0,25

0,01

 d) na 6 miesięcy

0,20

0,01

 

Oprocentowanie oszczędnościowych lokat terminowych osób fizycznych w walutach wymienialnych gromadzonych w PKO Banku Polskim SA na rachunkach walutowych otwartych do dnia 29 sierpnia 2004 r. zadeklarowane na okres:

Wyszczególnienie

Stopa procentowa w stosunku rocznym

 

EUR

CHF

ze zmienną stopą procentową:

 a) na 36 miesięcy

0,40

0,10

 b) na 24 miesiące

0,30

0,10