2016-01-18

Uprzejmie informujemy, że od 18 stycznia 2016 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

1. Rachunek lokaty terminowej 3+3M na nowe środki:

Rachunek lokaty terminowej 3+3M na nowe środki

oprocentowanie stałe w skali roku

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 1 do 3 miesiąca trwania lokaty

0,00

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 6 miesiąca trwania lokaty

0,10

W przypadku braku spełnienia warunków wpłaty nowych środków
i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,50

W przypadku spełnienia warunków wpłaty nowych środków
i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty

1,30

 

2. Rachunek lokaty terminowej 24−miesięcznej na nowe środki:

Rachunek lokaty terminowej 24-miesięcznej na nowe środki

oprocentowanie stałe w skali roku

przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

w przypadku nowych środków

1,25

1,40

1,55

w pozostałych przypadkach

0,50

0,50

0,50

 

3. Rachunek lokaty terminowej 6−miesięcznej odnawialnej:

Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej odnawialnej

 przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
 do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

oprocentowanie stałe w skali roku

1,20

1,30

1,50

 

4. Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej internetowej:

Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej internetowej

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000 zł
do 99 999,99 zł

od
100 000 zł

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

 

5. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M oraz Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M:

Lokata Parzysta na 2+4+6 miesięcy

Lokata Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 2 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych 2. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

1. miesiąc trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie 1. miesiąca odsetki nie będą naliczane.

od 3. do 6. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,10
od 50 000 zł – 0,10

od 2. do 4. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,10
od 50 000 zł – 0,10

od 7. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,15
od 20 000 do 49 999,99 zł– 0,15
od 50 000 zł – 0,15

od 5. do 9. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł – 0,15
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,15
od 50 000 zł – 0,15

po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł -0,20
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,30
od 50 000 zł  – 0,40

po dotrzymaniu 9-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł - 0,20
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,30
od 50 000 zł – 0,40

 

6. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M na nowe środki oraz Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M na nowe środki:

Lokata Parzysta na 2+4+6 miesięcy na nowe środki

Lokata Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy na nowe środki

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 2 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
2. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

1.miesiąc trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie 1. miesiąca odsetki nie będą naliczane.

od 3. do 6. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,10
od 50 000 zł – 0,10

od 2. do 4. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,10
od 50 000 zł – 0,10

od 7. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,15
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,15
od 50 000 zł – 0,15

od 5. do 9. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł – 0,15
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,15
od 50 000 zł – 0,15

po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł -0,40
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,50
od 50 000 zł – 0,60

po dotrzymaniu 9-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł - 0,30
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,40
od 50 000 zł – 0,50

 

7. Rachunek lokaty terminowej 3+9+12 odnawialnej:

Lokata odnawialna 3+9+12

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 3 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
3 miesięcy odsetki nie będą naliczane.

od 4. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,10
od 50 000 zł – 0,10

od 13. do 24. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,15
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,15
od 50 000 zł – 0,15

po dotrzymaniu 24-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł – 0,20
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,30
od 50 000 zł – 0,40

 

8. Rachunek lokaty terminowej 3+9+12 odnawialnej na nowe środki:

Lokata odnawialna 3+9+12 na nowe środki

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 3 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
3 miesięcy odsetki nie będą naliczane.

od 4. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,10
od 50 000 zł – 0,10

od 13. do 24. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,20
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,20
od 50 000 zł – 0,20

po dotrzymaniu 24-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł – 1,25
od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,30
od 50 000 zł – 1,40

 

 9. Rachunek lokaty terminowej 9-miesięcznej Progresja 9M:

Rachunek lokaty terminowej 9-miesięcznej Progresja 9M
Stopa procentowa w stosunku rocznym obowiązująca w każdym miesiącu lokaty
Miesiąc lokaty123456789
Stopa procentowa0,010,050,100,150,200,250,300,350,40

 

10. Rachunek lokaty terminowej 15-miesięcznej odnawialnej:

Lokata 15-miesięczna odnawialna

Przedział kwotowy

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

do 19 999,99 zł

0,05

od 20 000 zł do 49 999,99 zł

0,10

od 50 000 zł 

0,15

 

11. Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej odnawialnej:

Lokata 3-miesięczna odnawialna

Przedział kwotowy

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

do 19 999,99 zł

0,50

od 20 000 zł do 49 999,99 zł

0,60

od 50 000 zł 

0,70

 

12. Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej odnawialnej na nowe środki:

Lokata 3-miesięczna odnawialna na nowe środki

Przedział kwotowy

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

do 19 999,99 zł

0,70

od 20 000 zł do 49 999,99 zł

0,80

od 50 000 zł 

0,90

 

13. Rachunek lokaty terminowej 6+6M:

Rachunek lokaty terminowej 6+6M: 
w przypadku zerwania w pierwszych 6 miesiącach trwania lokaty0,00
w przypadku zerwania pomiędzy 7 i 12 miesiącem trwania lokaty0,10
w przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty0,30

 

14. Rachunek lokaty terminowej 9+9M:

Rachunek lokaty terminowej 9+9M: 
w przypadku zerwania w pierwszych 9 miesiącach trwania lokaty0,00
w przypadku zerwania pomiędzy 10 i 18 miesiącem trwania lokaty0,20
w przypadku dotrzymania 18-miesięcznego okresu trwania lokaty0,40

 

15. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”, wystawionych od dnia
1 stycznia 2012 r. do dnia 30 września 2014 r.

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

Przedziały kwotowe w PLN

12 miesięcy

od 5 000 zł
do 9 999,99 zł

od 10 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000 zł

do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

 

16. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” wystawionych od dnia           1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

 

Wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, w kwocie od 50 000 zł

0,15