2012-12-27

Uprzejmie informujemy, że od 27 grudnia 2012 r.  zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

 1. Rachunek lokaty terminowej 3−miesięcznej odnawialnej;
 2. Rachunek lokaty terminowej 3−miesięcznej nieodnawialnej;
 3. Rachunek lokaty 3−miesięcznej odnawialnej na nowe środki;
 4. Rachunek lokaty 3−miesięcznej nieodnawialnej na nowe środki;
 5. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M;
 6. Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M;
 7. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M na nowe środki;
 8. Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M na nowe środki;
 9. Rachunek lokaty terminowej 3+3M;
 10. Rachunek lokaty terminowej 6+6M;
 11. Rachunek lokaty terminowej 9+9M;
 12. Rachunek lokaty terminowej 3−miesięcznej;
 13. Rachunek lokaty terminowej 6−miesięcznej – Ekstra lokata;
 14. Rachunek lokaty terminowej 12−miesięcznej –  Ekstra lokata;
 15. Rachunek lokaty 9-miesięcznej Progresja 9M;
 16. Rachunek lokaty inwestycyjnej 6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus;
 17. Rachunek lokaty inwestycyjnej 3,6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus, PKO Stabilnego Wzrostu Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus.
 18. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej, oferowany od dnia
  1 stycznia 2012 r.

 

Aktualne stawki oprocentowania są dostępne na stronie internetowej www.pkobp.pl oraz w Katalogu Informacyjnym Banku dostępnym w Oddziale.