2013-01-21

Uprzejmie informujemy, że od 21 stycznia 2013 r.  zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

 1. Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych:
  a) ze stałą stopą procentową w okresie umownym,
  b) ze zmienną stopą procentową;
 2. Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych:
  a) ze stałą stopą procentową w okresie umownym,
  b) ze zmienną stopą procentową;
 3. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej, oferowany od  1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.;
 4. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o zmiennej stopie procentowej, oferowany od  19 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2011 r.;
 5. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o zmiennej stopie procentowej, oferowany od  1 lipca 2011 r.;
 6. Oszczędnościowa książeczka mieszkaniowa (bez prawa do premii gwarancyjnej) wystawiana od 24 października 1990 r. do 31 stycznia 2002 r.

 

Aktualne stawki oprocentowania są dostępne na stronie internetowej oraz w Katalogu Informacyjnym Banku dostępnym w Oddziale.