2013-03-26

Uprzejmie informujemy, że od 26 marca 2013 r.  zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

1. Rachunek lokaty terminowej 3−miesięcznej odnawialnej i nieodnawialnej;

Lokata 3-miesięczna odnawialna

Lokata 3-miesięczna nieodnawialna

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do
49 999,99 zł

od
50 000 zł

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do
49 999,99 zł

od
50 000 zł

3,10

3,25

3,40

2,80

2,95

3,10

2. Rachunek lokaty 3−miesięcznej odnawialnej i nieodnawialnej na nowe środki;

Lokata 3-miesięczna odnawialna na nowe środki

Lokata 3-miesięczna nieodnawialna na nowe środki

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do
49 999,99 zł

od
50 000 zł

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do
49 999,99 zł

od
50 000 zł

3,30

3,45

3,60

3,00

3,15

3,30

3. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M oraz Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M;

Lokata Parzysta na 2+4+6 miesięcy

Lokata Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 2 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
2. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

1.miesiąc trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie 1. miesiąca odsetki nie będą naliczane.

od 3. do 6. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 2,20
od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,30

od 50 000 zł – 2,60

od 2. do 4. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 2,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,20

od 50 000 zł – 2,40

od 7. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 2,60
od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,80

od 50 000 zł – 3,10

od 5. do 9. miesiąca trwania lokaty

 

do 19 999,99 zł – 2,40
od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,60

od 50 000 zł – 2,90

po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego lokaty

Oprocentowanie

po dotrzymaniu 9-miesięcznego okresu umownego lokaty

Oprocentowanie

do 19 999,99 zł -3,20
od 20 000 do 49 999,99 zł – 3,35

od 50 000 zł – 3,50

do 19 999,99 zł - 3,15
od 20 000 do 49 999,99 zł – 3,30

od 50 000 zł – 3,45

4. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M na nowe środki oraz  Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M na nowe środki;

Lokata Parzysta na 2+4+6 miesięcy na nowe środki

Lokata Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy na nowe środki

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 2 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
2. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

1.miesiąc trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie 1. miesiąca odsetki nie będą naliczane.

od 3. do 6. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 2,20
od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,30

od 50 000 zł – 2,60

od 2. do 4. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 2,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,20

od 50 000 zł – 2,40

od 7. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 2,60
od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,80

od 50 000 zł – 3,10

od 5. do 9. miesiąca trwania lokaty

 

do 19 999,99 zł - 2,40
od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,60

od 50 000 zł – 2,90

po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego lokaty

Oprocentowanie

po dotrzymaniu 9-miesięcznego okresu umownego lokaty

Oprocentowanie

do 19 999,99 zł -3,40
od 20 000 do 49 999,99 zł – 3,55

od 50 000 zł – 3,70

do 19 999,99 zł - 3,35
od 20 000 do 49 999,99 zł – 3,50

od 50 000 zł – 3,65

5. Rachunek lokaty terminowej 3+3M; 6+6M; 9+9M:

Lokata 3+3

Lokata 6+6

Lokata 9+9

 

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

 

1,30

Po upływie 3-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty
w trakcie pierwszych 3 miesięcy odsetki nie będą naliczane)

1,70

Po upływie 6-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty
w trakcie pierwszych 6 miesięcy odsetki nie będą naliczane)

1,80

Po upływie 9-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty
w trakcie pierwszych 9 miesięcy odsetki nie będą naliczane)

 

1,70

Po upływie 6-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty pomiędzy 4 a 6 miesiącem: 1,70%).

2,00

Po upływie 12-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty pomiędzy 7 a 12 miesiącem: 2,00%).

2,50

Po upływie 18-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty pomiędzy 10 a 18 miesiącem: 2,10%).

 
 

6. Rachunek lokaty terminowej 6 i 12−miesięcznej – Ekstra lokata:

  • Lokata 6−miesięcznej: 0,60% w stosunku rocznym;
  • Lokata 12−miesięcznej: 1,00% w stosunku rocznym.

7. Rachunek lokaty 9-miesięcznej Progresja 9M:

Lokata terminowa Progresja 9-miesięczna

Stopa procentowa w stosunku rocznym obowiązująca w każdym miesiącu trwania lokaty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,50

1,00

1,25

1,75

2,25

2,75

3,50

4,00

5,00

8. Rachunek lokaty inwestycyjnej 6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus:

Lokata inwestycyjna 6 i 12−miesięczna z subfunduszami

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

6M
(%)

12M
(%)

50%

do 19 999,99 zł

4,25

4,50

od 20 000,00 zł

4,50

4,75

9. Rachunek lokaty inwestycyjnej 3, 6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus, PKO Stabilnego Wzrostu Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus:

Lokata inwestycyjna 3, 6 i 12−miesięczna z subfunduszami

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

3M

 stopa procentowa
(%)

6M

 stopa procentowa
(%)

12M

 stopa procentowa
(%)

25%

poniżej 100 000 zł

3,75

4,00

4,25

od 100 000 zł

4,00

4,25

4,50

50%

poniżej 100 000 zł

4,25

4,75

5,00

od 100 000 zł

4,75

5,00

5,25

75%

poniżej 100 000 zł

4,75

5,00

5,25

od 100 000 zł

5,50

5,75

6,00

10. Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych o stałej stopie procentowej:

Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych zadeklarowane

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

poniżej 10 000 zł

od 10 000  zł
do 49 999,99 zł

Od 50 000 zł

a) na 6 miesięcy

0,50

0,80

1,10

b) na 3 miesiące

0,40

0,70

1,00

c) na 2 miesiące

0,30

0,60

0,90

d) na 1 miesiąc

0,20

0,50

0,80

e) na 21 dni

X

0,15

0,15

f) na 14 dni

X

0,10

0,10

g) na 7 dni

X

0,05

0,05

11. Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych o stałej stopie procentowej:

 Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych

Stała stopa procentowa

w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

poniżej
10 000 zł

od 10 000  zł
do 49 999,99 zł

od

50 000 zł

a) na 6 miesięcy

0,50

0,80

1,10

b) na 3 miesiące

0,40

0,70

1,00

c) na 1 miesiące

0,20

0,50

0,80

12. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej, oferowany od 1 stycznia 2012 r.

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

Przedziały kwotowe w PLN

12 miesięcy

od 5 000 zł do 9 999,99 zł

od 10 000  zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł do 74 999,99 zł

od 75 000 zł

do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

 

2,80

2,90

3,00

3,10

3,30

13. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej, oferowany od 1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

 

Wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w kwocie od 50 000 zł

2,80

 

 

Podstawa:
Uchwały Zarządu Banku od nr 181/B/2013 do nr 193/B/2013 oraz Uchwała Zarządu Banku nr 194/E/2013 z dnia 19 marca 2013 r.