2013-07-23

Uprzejmie informujemy, że od 23 lipca 2013 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

 

 1. Rachunek lokaty terminowej 3−miesięcznej odnawialnej i nieodnawialnej:

Lokata 3-miesięczna odnawialna

Lokata 3-miesięczna nieodnawialna

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

1,90

2,00

2,10

1,50

1,60

1,70

 

 1. Rachunek lokaty 3−miesięcznej odnawialnej i nieodnawialnej na nowe środki:

Lokata 3-miesięczna odnawialna na nowe środki

Lokata 3-miesięczna nieodnawialna na nowe środki

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 49 999,99 zł

od  50 000 zł

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 49 999,99 zł

od
50 000 zł

2,00

2,10

2,20

1,60

1,70

1,80

 

 1. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M oraz Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M:

Lokata Parzysta na 2+4+6 miesięcy

Lokata Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 2 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych 2. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

1. miesiąc trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie 1. miesiąca odsetki nie będą naliczane.

od 3. do 6. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł

- 1,00
od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,10

od 50 000 zł

1,20

od 2. do 4. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł

- 0,90
od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,00

od 50 000 zł

 – 1,10

od 7. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł

- 1,40
od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,50

od 50 000 zł

1,60

od 5. do 9. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł

– 1,20
od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,30

od 50 000 zł

1,40

po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł

-2,00
od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,10

od 50 000 zł

2,20

po dotrzymaniu 9-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł

- 1,95
od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,05

od 50 000 zł

2,15

 

 1. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M na nowe środki oraz Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M na nowe środki:

Lokata Parzysta na 2+4+6 miesięcy na nowe środki

Lokata Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy na nowe środki

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 2 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
2. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

1.miesiąc trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie 1. miesiąca odsetki nie będą naliczane.

od 3. do 6. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł

- 1,00
od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,10

od 50 000 zł

1,20

od 2. do 4. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł

- 0,90
od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,00

od 50 000 zł

1,10

od 7. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł

- 1,40
od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,50

od 50 000 zł

1,60

od 5. do 9. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł

– 1,20
od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,30

od 50 000 zł

1,40

po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł

-2,15
od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,25

od 50 000 zł

2,35

po dotrzymaniu 9-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł

- 2,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,20

od 50 000 zł

2,30

 

 

 

 

 1. Rachunek lokaty terminowej 3+3M, 6+6M, 9+9M:

Lokata 3+3

Lokata 6+6

Lokata 9+9

 

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

 

0,30

Po upływie 3-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty w trakcie pierwszych 3 miesięcy odsetki nie będą naliczane)

0,70

Po upływie 6-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty w trakcie pierwszych 6 miesięcy odsetki nie będą naliczane)

1,00

Po upływie 9-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty w trakcie pierwszych 9 miesięcy odsetki nie będą naliczane)

 

                                       0,70
Po upływie 6-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty pomiędzy 4
a 6 miesiącem: 0,30%).

                                         1,00
Po upływie 12-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty pomiędzy 7
a 12 miesiącem: 0,70%).

                                        2,00
Po upływie 18-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty pomiędzy 10
a 18 miesiącem: 1,00%).

 
 

 

 1. Rachunek lokaty terminowej 3-miesiecznej – 0,40% w stosunku rocznym;
 2. Rachunek lokaty terminowej 6 i 12−miesięcznej – Ekstra lokata:

1)       Lokata 6−miesięcznej: 0,50% w stosunku rocznym;

2)       Lokata 12−miesięcznej: 0,60% w stosunku rocznym.

 

 1. Rachunek lokaty 9-miesięcznej Progresja 9M:

Lokata terminowa Progresja 9-miesięczna

Stopa procentowa w stosunku rocznym obowiązująca w każdym miesiącu trwania lokaty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,50

 

 1. Rachunek lokaty inwestycyjnej 6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus,
  PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus:

Lokata inwestycyjna 6 i 12−miesięczna z subfunduszami

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

6M            
stopa procentowa (%)

12M       
stopa procentowa (%)

1

2

3

4

50%

do 19 999,99 zł

3,00

3,25

od 20 000,00 zł

3,25

3,50

 

 

 

 

 1. Rachunek lokaty inwestycyjnej 3, 6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus, PKO Stabilnego Wzrostu Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus:

Lokata inwestycyjna 3, 6 i 12−miesięczna z subfunduszami

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków
w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

3M     

stopa procentowa (%)

6M     

stopa procentowa (%)

12M     

stopa procentowa (%)

1

2

3

4

5

25%

poniżej 100 000 zł

2,50

2,75

3,00

od 100 000 zł

2,75

3,00

3,25

50%

poniżej 100 000 zł

3,00

3,50

3,75

od 100 000 zł

3,50

3,75

4,00

75%

poniżej 100 000 zł

3,50

3,75

4,00

od 100 000 zł

4,25

4,50

4,75

 

 1. Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach
  oszczędnościowo–rozliczeniowych o stałej stopie procentowej:

 

Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych zadeklarowane

 
 

Stała stopa procentowa

w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

 

poniżej 10 000 zł

od 10 000  zł
do 49 999,99 zł

od  50 000 zł

 

a) na 6 miesięcy

0,40

0,50

0,60

 

b) na 3 miesiące

0,30

0,40

0,50

 

c) na 2 miesiące

0,20

0,30

0,40

 

d) na 1 miesiąc

0,10

0,20

0,30

 

e) na 21 dni

x

0,15

0,15

 

f) na 14 dni

x

0,10

0,10

 

g) na 7 dni

x

0,05

0,05

 

 

 

 1. Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych o stałej stopie procentowej:

 Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych

Stała stopa procentowa

w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

poniżej 10 000 zł

od 10 000  zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

a) na 6 miesięcy

0,40

0,50

0,60

b) na 3 miesiące

0,30

0,40

0,50

c) na 1 miesiąc

0,10

0,20

0,30

 

 1. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej:

 

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”, wystawionych od dnia           1 stycznia 2012 r.

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

Przedziały kwotowe w PLN

12 miesięcy

od 5 000 zł
do 9 999,99 zł

od 10 000  zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000 zł

do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

1,60

1,70

1,80

1,85

1,90

 

 1. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”                                o stałej stopie procentowej:

 

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” wystawionych od dnia           1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

 

Wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w kwocie od 50 000 zł

1,70

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od 15 października 2013 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

 

 1. Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych o zmiennej stopie procentowej:

 

Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych zadeklarowane

 
 

Zmienna stopa procentowa

w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

 

poniżej 10 000 zł

od 10 000  zł
do 49 999,99 zł

od  50 000 zł

 

a) na 36 miesięcy

0,70

0,80

0,90

 

b) na 24 miesiące

0,60

0,70

0,80

 

c) na 12 miesięcy

0,50

0,60

0,70

 

d) na 6 miesięcy

0,40

0,50

0,60

 

 

 1. Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych o zmiennej stopie procentowej:

 

 Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych

Zmienna stopa procentowa

w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

poniżej 10 000 zł

od 10 000  zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

a) na 36 miesięcy

0,70

0,80

0,90

b) na 24 miesiące

0,60

0,70

0,80

b) na 12 miesięcy

0,50

0,60

0,70

c) na 6 miesięcy

0,40

0,50

0,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Lokata terminowa Fortuna na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i na rachunku oszczędnościowym ze zmienną stopą procentową deklarowana na okres:

 

Lokata terminowa Fortuna na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i na rachunku oszczędnościowym ze zmienną stopą procentową deklarowana na okres

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym:

a) na 3 miesiące

0,50

b) na 6 miesięcy

0,75

b) na 12 miesięcy

1,25

 

 

 1. Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa (bez prawa do premii gwarancyjnej)
  o zmiennej stopie procentowej:

 

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych po dniu 23 października 1990 r.
do dnia 31 stycznia 2002 r.

wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż 5 lat - zmienna stopa procentowa

0,70%

 

 1. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o zmiennej stopie procentowej:

 

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych, które zostały wystawione na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” w okresie:

1)     od dnia 19 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż: 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej 10 000 zł

od 10 000 zł

do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

a)     12 miesięcy

0,80%

0,90%

1,00%

b)     24 miesiące

1,00%

1,10%

1,20%

c)      36 miesięcy

1,20%

1,30%

1,40%

2)     od dnia 1 lipca 2011 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż:

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej

10 000 zł

od 10 000 zł do

49 999,99 zł

od 50 000 zł

do

74 999,99 zł

od 75 000 zł do

99 999,99 zł

od 100 000 zł

a)     12 miesięcy

0,80%

0,90%

1,00%

1,10%

1,20%

b)     24 miesiące

1,00%

1,10%

1,20%

1,30%

1,40%

c)      36 miesięcy

1,20%

1,30%

1,40%

1,50%

1,60%

         

 

 1. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana
  z funduszami inwestycyjnymi PKO” o zmiennej stopie procentowej:

 

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 stycznia 2011 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO", wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy

poniżej
10 000 zł

od 10 000 zł
do

19 999,99 zł

od 20 000 zł
do

29 999,99 zł

od 30 000 zł
do

39 999,99 zł

od 40 000 zł
do

49 999,99 zł

od 50 000 zł

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

2,40%

2,50%

2,60%

2,70%

2,80%

2,90%

 

 1. Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszem inwestycyjnym
  o zmiennej stopie procentowej:

 

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawione  po dniu 31 stycznia 2007 r. do dnia

2 stycznia 2011 r. powiązane z funduszem inwestycyjnym:

PKO TFI SA Zrównoważony – fio

2,10%

PKO TFI SA Akcji - fio

2,10%

 

 1. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem”
  o zmiennej stopie procentowej:

 

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 września 2012 r.  na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem”

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1,25%