2014-11-10

Uprzejmie informujemy, że od 10 listopada 2014 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

1. Rachunek lokaty terminowej 3+3M na nowe środki:

Rachunek lokaty terminowej 3+3M na nowe środki

oprocentowanie stałe w skali roku

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 1 do 3 miesiąca trwania lokaty0,00
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 6 miesiąca trwania lokaty0,30
W przypadku braku spełnienia warunków wpłaty nowych środków i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty0,70
W przypadku spełnienia warunków wpłaty nowych środków i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty2,20

2. Rachunek lokaty terminowej 24−miesięcznej na nowe środki:

Rachunek lokaty terminowej 24-miesięcznej na nowe środki

oprocentowanie stałe w skali roku

przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

w przypadku nowych środków

2,15

2,25

2,35

w pozostałych przypadkach

1,00

1,00

1,00

3. Rachunek lokaty terminowej 6−miesięcznej odnawialnej:

Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej odnawialnej

 przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
 do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

oprocentowanie stałe w skali roku

2,05

2,10

2,15

4. Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej internetowej:

Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej oferowanej w iPKO

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

do 19 999,99 zł

od 20 000 zł do 49 999,99 zł

od 50 000 zł do 74 999,99 zł

od 75 000 zł do 99 999,99 zł

Od 100 000 zł

2,00

2,05

2,10

2,20

2,30

5. Rachunek lokaty terminowej 3+9+12 odnawialnej, 3+9+12 odnawialnej na nowe środki, 3+9+12 nieodnawialnej:

Lokata odnawialna 3+9+12 oraz Lokata odnawialna 3+9+12 na nowe środki

Lokata nieodnawialna 3+9+12

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 3 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
3. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

pierwsze 3 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
3. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

od 4. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł
- 0,50

od 20 000 do 49 999,99 zł
 – 0,50

od 50 000 zł
 – 0,50

od 4. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł
 - 0,30

od 20 000 do 49 999,99 zł
 – 0,30

od 50 000 zł
 – 0,30

od 13. do 24. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł
 - 0,90

od 20 000 do 49 999,99 zł
 – 0,90

od 50 000 zł
 – 0,90

od 13. do 24. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł
 - 0,40

od 20 000 do 49 999,99 zł
 – 0,40

od 50 000 zł
 – 0,40

po dotrzymaniu 24-miesięcznego okresu umownego lokaty

Oprocentowanie standardowe

po dotrzymaniu 24-miesięcznego okresu umownego lokaty

Oprocentowanie standardowe

do 19 999,99 zł
 - 1,00

od 20 000 do 49 999,99 zł
 – 1,10

od 50 000 zł
 – 1,20

do 19 999,99 zł
 - 0,60

od 20 000 do 49 999,99 zł
 – 0,70

od 50 000 zł
 – 0,80

Oprocentowanie nowych środków

do 19 999,99 zł
 - 2,00

od 20 000 do 49 999,99 zł
 – 2,00

od 50 000 zł
 – 2,00

6. Rachunek lokaty terminowej 15-miesięcznej odnawialnej:

Przedział kwotowy

Lokata 15-miesięczna odnawialna

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

do 19 999,99 zł

1,05

od 20 000 zł do 49 999,99 zł

1,15

od 50 000 zł 

1,25

7. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M oraz Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M:

Lokata Parzysta na 2+4+6 miesięcy

Lokata Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 2 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych 2. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

1. miesiąc trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie 1. miesiąca odsetki nie będą naliczane.

od 3. do 6. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł
- 0,40

od 20 000 do 49 999,99 zł
0,50

od 50 000 zł
0,60

od 2. do 4. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł
- 0,30

od 20 000 do 49 999,99 zł
- 0,40

od 50 000 zł
 – 0,50

od 7. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł
- 0,70

od 20 000 do 49 999,99 zł
0,80

od 50 000 zł
0,90

od 5. do 9. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł
– 0,60

od 20 000 do 49 999,99 zł
0,70

od 50 000 zł
0,80

po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł
-1,00

od 20 000 do 49 999,99 zł
1,10

od 50 000 zł
1,20

po dotrzymaniu 9-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł
- 0,90

od 20 000 do 49 999,99 zł
1,00

od 50 000 zł
1,10

8. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M na nowe środki oraz  Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M na nowe środki:

Lokata Parzysta na 2+4+6 miesięcy na nowe środki

Lokata Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy na nowe środki

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 2 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
2. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

1.miesiąc trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie 1. miesiąca odsetki nie będą naliczane.

od 3. do 6. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł
- 0,40

od 20 000 do 49 999,99 zł
0,50

od 50 000 zł
0,60

od 2. do 4. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł
- 0,30

od 20 000 do 49 999,99 zł
0,40

od 50 000 zł
0,50

od 7. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł
- 0,70

od 20 000 do 49 999,99 zł
0,80

od 50 000 zł
0,90

od 5. do 9. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł
– 0,60

od 20 000 do 49 999,99 zł
0,70

od 50 000 zł
0,80

po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł
-1,20

od 20 000 do 49 999,99 zł
1,30

od 50 000 zł
1,40

po dotrzymaniu 9-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł
- 1,10

od 20 000 do 49 999,99 zł
1,20

od 50 000 zł
1,30

9. Rachunek lokaty inwestycyjnej 6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus,
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus:

Lokata inwestycyjna 6 i 12−miesięczna z subfunduszami

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

6M
stopa procentowa (%)

12M
stopa procentowa (%)

1

2

3

4

50%

do 19 999,99 zł

2,50

2,75

od 20 000,00 zł

2,75

3,00

10. Rachunek lokaty inwestycyjnej 3, 6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus, PKO Stabilnego Wzrostu Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus:

Lokata inwestycyjna 3, 6 i 12−miesięczna z subfunduszami

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków
w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

3M     

stopa procentowa (%)

6M     

stopa procentowa (%)

12M     

stopa procentowa (%)

1

2

3

4

5

25%

poniżej 100 000 zł

2,25

2,50

2,75

od 100 000 zł

2,50

2,75

3,00

50%

poniżej 100 000 zł

2,75

3,00

3,25

od 100 000 zł

3,00

3,25

3,50

75%

poniżej 100 000 zł

3,00

3,25

3,50

od 100 000 zł

3,50

3,75

4,00

11. Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej odnawialnej na nowe środki oraz
3-miesięcznej odnawialnej:

Lokata 3-miesięczna odnawialna

Oprocentowanie stałe, standardowe

Oprocentowanie stałe nowych środków

Przedziały kwotowe w PLN

Przedziały kwotowe w PLN

do
19 999,99

od 20 000
do 49 999,99

od
50 000 

do
19 999,99

od 20 000 
do 49 999,99

od
50 000 

1,00

1,10

1,20

1,20

1,30

1,40

12. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”, wystawionych od dnia
1 stycznia 2012 r. do dnia 30 września 2014 r.

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

Przedziały kwotowe w PLN

12 miesięcy

od 5 000
do 9 999,99

od 10 000
do 49 999,99

od 50 000
do 74 999,99

od 75 000
do 99 999,99

od 100 000

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

 13. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” wystawionych od dnia  1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

 

Wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, w kwocie od 50 000 zł

1,00

 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od 2 lutego 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

1. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA

Lokata terminowa "Progresja 12-miesięczna" na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych lub rachunkach oszczędnościowych

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym. Lokata likwidowana w miesiącu od daty jej złożenia:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

lokata likwidowana po upływie okresu umownego

0,01

0,05

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

Lokata terminowa "Progresja 24-miesięczna" na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych lub rachunkach oszczędnościowych

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym. Lokata likwidowana w miesiącu od daty jej złożenia:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

lokata likwidowana
po upływie okresu umownego

0,01

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,20

1,30

Lokata terminowa "Progresja 36-miesięczna" na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych lub rachunkach oszczędnościowych

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym. Lokata likwidowana w kwartale od daty jej złożenia:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

lokata likwidowana po upływie okresu umownego

0,01

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,10

1,20

1,40

Lokata terminowa "Progresja 60-miesięczna" na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych lub rachunkach oszczędnościowych

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym. Lokata likwidowana w półroczu od daty jej złożenia:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lokata likwidowana po upływie okresu umownego

0,05

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

                    

2. Rachunek lokacyjny IKE.

Rachunek lokacyjny IKE.

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokacyjnym IKE

2,00

3. Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa (z prawem do premii gwarancyjnej) o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych po dniu 1 stycznia 1983 r. do
23 października 1990 r., wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż 5 lat (i na książeczkach wystawionych przed 1 stycznia 1983 r., których właściciele przyjęli zasady obowiązujące od 1983 r.)

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

0,10

 

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r., których właściciele zawarli po dniu 14 maja 2002 r. z PKO Bankiem Polskim SA umowę
o dodatkowych możliwościach oszczędzania i systematycznie oszczędzali przez okres nie krótszy niż:

a)       12 miesięcy

b)       24 miesiące

c)        36 miesięcy

d)       48 miesięcy

e)       60 miesięcy

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

4. Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa (bez prawa do premii gwarancyjnej) o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach wystawionych od dnia 1 lutego 2002r. oraz od dnia 31 marca
2008 r. do dnia 18 stycznia 2009 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa":

a)                 12 miesięcy

b)                 24 miesiące

c)                  36 miesięcy

d)                 48 miesięcy

e)                 60 miesięcy

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

5. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych, które zostały wystawione na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” w okresie:

1)     od dnia 19 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż: 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

Poniżej 10 000 zł

od 10 000 zł do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

a)     12 miesięcy

0,50

0,55

0,60

b)     24 miesiące

0,60

0,65

0,70

c)      36 miesięcy

0,70

0,75

0,80

2)     od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 września 2014 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż:

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej 10 000 zł

od 10 000 zł do 49 999,99 zł

od 50 000 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000 zł do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

a)     12 miesięcy

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

b)     24 miesiące

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

c)      36 miesięcy

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

         

6. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO” o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO", wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy

poniżej
10 000 zł

od 10 000 zł
do 19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 29 999,99 zł

od 30 000 zł
do 39 999,99 zł

od 40 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

7. Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszem inwestycyjnym o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawione po dniu 31 stycznia 2007 r. do dnia 2 stycznia 2011 r. powiązane z funduszem inwestycyjnym:

PKO TFI SA Zrównoważony – fio

1,50

PKO TFI SA Akcji - fio

1,50

8. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem” o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 września 2012 r. do dnia 30 września 2014 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem”:

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

0,50