2013-06-06

Uprzejmie informujemy, że od 7 czerwca 2013 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów:

1. Rachunku Oszczędnościowego

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w PLN (zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 999,99 zł

1,45

od 1 000 zł do 9 999,99 zł

1,45

od 10 000 zł do 19 999,99 zł

1,55

od 20 000 zł do 49 999,99 zł

1,75

od 50 000 zł do 99 999,99 zł

2,05

od 100 000 zł do 199 999,99 zł

2,25

od 200 000 zł

2,45

2. Rachunku Oszczędnościowego Plus

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego Plus (zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do kwoty 999,99 zł

2,25

nadwyżka ponad 999,99 do 9 999,99 zł

2,25

nadwyżka ponad 9 999,99 zł do 19 999,99 zł

2,25

nadwyżka ponad 19 999,99 zł do 49 999,99 zł

2,25

nadwyżka ponad 49 999,99 zł do 99 999,99 zł

2,35

nadwyżka ponad 99 999,99 zł do 199 999,99 zł

2,35

nadwyżka ponad 199 999,99 zł do 499 999,99 zł

2,60

nadwyżka ponad 499 999,99 zł do 999 999,99 zł

2,60

nadwyżka ponad 999 999,99 zł

2,60

 

Podstawa: Uchwała Zarządu Banku nr 198/E/2013 z dnia 19 marca 2013 r.