2014-12-08

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 grudnia 2014 r. zmianie ulega oprocentowanie lokat terminowych na rachunkach bankowych.

Oprocentowanie lokat terminowych na rachunkach bankowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym na rachunkach bieżących BIZNES PARTNER (oraz na otwartych do dnia 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER) od dnia 10 grudnia 2014 r. będzie następujące: 

 

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej
10 000 zł 1)

od 10 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

3.

 Lokaty terminowe na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach bieżących BIZNES PARTNER (oraz na otwartych do dnia 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER): 

1) ze zmienną stopą procentową:

 

 

 

a)  12 - miesięczne

           0,50

0,70

1,05

b)  6 - miesięczne

           0,50

0,70

1,05

 

2) ze stałą stopą procentową w okresie umownym:

 

 

 

a)  3 - miesięczne

0,45

0,65

0,95

b)  2 - miesięczne

0,45

0,65

0,95

c)  1 - miesięczne

0,45

 0,65

0,95

d)  21 - dniowe

0,40

0,60

0,90

e)  14 - dniowe

0,35

 0,55

0,85

f)   7 - dniowe

0,30

 0,50

 0,80

Minimalna kwota lokaty terminowej nie ulega zmianie.

Oprocentowanie lokat terminowych na rachunkach bankowych Klientów Rynku Korporacyjnego od dnia 10 grudnia 2014 r. będzie następujące: 

 

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej
10 000 zł 1)

od 10 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

3.

 Lokaty terminowe na rachunkach bankowych: 

1) ze zmienną stopą procentową:

 

 

 

a)       12 - miesięczne

           0,50

0,70

1,05

b)         6 - miesięczne

           0,50

0,70

1,05

 

2) ze stałą stopą procentową

w okresie umownym:

 

 

 

a)       3 - miesięczne

0,45

0,65

0,95

b)       2 - miesięczne

0,45

0,65

0,95

c)         1 - miesięczne

0,45

 0,65

0,95

d)        21 - dniowe

0,40

0,60

0,90

e)      14 - dniowe

0,35

 0,55

0,85

f)          7 - dniowe

0,30

 0,50

 0,80

 

Minimalna kwota lokaty terminowej nie ulega zmianie.