2007-10-19

Uprzejmie informujemy, że od 27 listopada 2007 r. operacje dokonane kartą PKO Ekspres w walutach obcych, dla których PKO Bank Polski nie prowadzi tabeli kursów, będą przeliczane na euro według kursów i reguł stosowanych przez organizację płatniczą, której znak akceptacji umieszczony jest na karcie. Następnie euro będzie przeliczane na walutę polską, według ustalonych kursów sprzedaży dla pieniądza z tabeli kursów PKO BP, z dnia dokonania operacji. Podstawa: § 32 ust. 1 „Regulaminu wydawania i używania karty debetowej dla osób fizycznych” oraz § 61 ust. 1 „Regulaminu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej