2013-05-01

Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2013r.  do odwołania wartość stopy bazowej w stosunku rocznym wynosi 3,50%.