2013-09-01

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2013r.  wartość stopy bazowej w stosunku rocznym wynosi 2,80%.