2020-03-27

Aktualne limity kart debetowych wydawanych dla klientów indywidualnych wynoszą:

1. Karty z logo VISA:

  • Karty PKO Ekspres w formie tradycyjnej, Karty debetowe Visa Electron Adm., oraz karty dla Użytkowników karty

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

SUPERKONTO oraz SUPERKONTO STUDENT
PKO Konto dla Młodych
PKO Konto za Zero
PKO Konto Rodzica
PKO Konto bez Granic
PKO Konto Pogodne
Konto Spektrum Adm.
Konto Ulubione Adm.
Konto Codzienne Adm.

Konto Aurum

ZŁOTE KONTO

Konto Platinium II

Rachunek PLATINIUM

PKO Konto Pierwsze

Dzienne limity transakcji płatniczych dokonywanych kartą:

 

Wysokość limitu maksymalnego:

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 20 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 20 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 5 000 zł.

Wysokość limitu domyślnego

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych h: 5 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 10 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 16 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 16 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 24 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 600 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 600 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 600 zł.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych w kraju, bez PIN lub podpisu:

Wysokość limitu:

1)  100 zł – dla pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej, bez konieczności potwierdzania kodem PIN lub podpisem,

2)  powyżej 100 zł - z potwierdzeniem transakcji kodem PIN lub podpisem.

Zbliżeniowe transakcje płatnicze są realizowane w oparciu o ustalony dla karty dzienny limit transakcji bezgotówkowych oraz stan wolnych środków na rachunku. Wyjątkiem są karty w formie tradycyjnej wydane do 3 sierpnia 2018 r.. Tu zbliżeniowe transakcje płatnicze mogą być realizowane bez potwierdzania kodem PIN lub podpisem. Mogą też  być wykonywane bez uwzględnienia dziennego limitu transakcji bezgotówkowych oraz stanu wolnych środków na rachunku,  Jest to uzależnione od ustawień technicznych terminala płatniczego, w którym realizowana jest transakcja.

Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od jej kwoty.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych za granicą, bez PIN lub podpisu:

Wartość pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej ogranicza limit  jaki  obowiązuje w danym kraju. Uwzględnia się przy tym wolne środki na rachunku oraz ustalony dla karty dzienny limit transakcji  bezgotówkowych. Wyjątkiem są  karty w formie tradycyjnej wydane do 3 sierpnia 2018 r. Tu zbliżeniowe transakcje płatnicze mogą być realizowane bez potwierdzania kodem PIN lub podpisem.  Mogą też być wykonywane  bez uwzględnienia dziennego limitu transakcji bezgotówkowych oraz stanu wolnych środków na rachunku. Jest to uzależnione  od ustawień technicznych terminala płatniczego, w którym realizowana  jest transakcja.

Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem  może być wymagane niezależnie od jej kwoty.

  • Karty debetowe wycofane z oferty do rachunków walutowych w EUR, USD, GBP

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie (rachunki walutowe) w walutach wymienialnych w EUR, USD, GBP

Dzienne limity transakcji płatniczych dokonywanych kartą:

Wysokość limitu:

Wysokość limitu maksymalnego:

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 GBP/EUR/USD,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD.

Wysokość limitu domyślnego:

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 GBP/EUR/USD,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD.

2. Karty z logo MASTERCARD:

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

PKO Konto dla Młodych

Konto Aurum

ZŁOTE KONTO

Konto Platinium II

Rachunek PLATINIUM

Dzienne limity transakcji płatniczych dokonywanych kartą:

Wysokość limitu maksymalnego:

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 20 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 20 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł.

Wysokość limitu domyślnego

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 10 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 16 000 zł,

3)  internetowych limit transakcji płatniczych: 16 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 24 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych w kraju, bez PIN lub podpisu

Wysokość limitu

100 zł.

Transakcje płatnicze uwzględniają wolne środki na rachunku oraz ustalony dla karty dzienny limitu bezgotówkowych transakcji płatniczych.

Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od jej kwoty.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych za granicą, bez PIN lub podpisu

Wartość pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej ogranicza  limit, jaki obowiązuje w danym kraju. Uwzględnia się  przy tym wolne środki na rachunku oraz ustalony dla karty dzienny limit transakcji bezgotówkowych. Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od kwoty.

3. Karty w formie innej niż tradycyjna

Dzienne limity kartowe

Wysokość limitu maksymalnego:

Wysokość limitu maksymalnego:

limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 500 zł.

Wysokość limitu domyślnego

limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 500 zł.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych w kraju, bez PIN lub podpisu

Wysokość limitu:

100 zł.

Transakcje płatnicze uwzględniają  wolne środki na rachunku oraz ustalony dla karty dzienny limiti transakcji bezgotówkowych.

Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od jej kwoty.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych za granicą, bez PIN lub podpisu

Wartość pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej  ogranicza limit jaki obowiązuje w danym kraju. Uwzględnia się przy tym wolne środki na rachunku oraz ustalony  dla karty dzienny limit transakcji bezgotówkowych. Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od kwoty.

 

4. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej bezgotówkowej transakcji płatniczej dokonanej przy użyciu karty:

  • VISA - 300 zł (Usługa VISA CASH BACK),
  • Mastercard – 500 zł (Usługa „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard).

 

Podstawa:
§ 41 ust. 2 oraz 42 ust. 2 i 3 „Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA”