2020-03-27

Aktualne limity kart debetowych wydawanych dla klientów indywidualnych wynoszą:

1. Karty z logo VISA:

  • Karty PKO Ekspres w formie tradycyjnej, Karty debetowe Visa Electron Adm., oraz karty dla Użytkowników karty

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

SUPERKONTO oraz SUPERKONTO STUDENT
PKO Konto dla Młodych
PKO Konto za Zero
PKO Konto Rodzica
PKO Konto bez Granic
PKO Konto Pogodne
Konto Spektrum Adm.
Konto Ulubione Adm.
Konto Codzienne Adm.

Konto Aurum

ZŁOTE KONTO

Konto Platinium II

Rachunek PLATINIUM

PKO Konto Pierwsze

Dzienne limity transakcji płatniczych dokonywanych kartą:

 

Wysokość limitu maksymalnego:

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 20 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 20 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 5 000 zł.

Wysokość limitu domyślnego

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych h: 5 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 10 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 16 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 16 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 24 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 600 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 600 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 600 zł.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych bez PIN lub podpisu, dokonywanych w kraju :

Wysokość limitu:

  • 100 zł – dla pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej, bez konieczności potwierdzania transakcji płatniczej kodem PIN lub podpisem,
  • powyżej kwoty 100 zł - z potwierdzeniem transakcji płatniczej kodem PIN lub podpisem.

Zbliżeniowe transakcje płatnicze, o których mowa w pkt 1 -2, są realizowane w oparciu o ustalony dla karty dzienny limit bezgotówkowych transakcji płatniczych oraz stan wolnych środków na rachunku, z wyjątkiem kart w formie tradycyjnej wydanych do 3 sierpnia 2018 r., gdzie zbliżeniowe transakcje płatnicze, bez konieczności potwierdzania transakcji płatniczej kodem PIN lub podpisem, mogą być dokonywane bez uwzględnienia dziennego limitu bezgotówkowych transakcji płatniczych oraz stanu wolnych środków na rachunku, w zależności od ustawień technicznych terminala płatniczego, w którym dokonywana jest transakcja płatnicza. 

Niezależnie od kwoty zbliżeniowej transakcji płatniczej może być wymagane potwierdzenie transakcji płatniczej kodem PIN lub podpisem.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych bez PIN lub podpisu, dokonywanych za granicą:

Wartość pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej bez konieczności potwierdzania transakcji płatniczej kodem PIN ograniczona jest limitem zbliżeniowych transakcji płatniczych obowiązującym w danym kraju, z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku oraz ustalonego dla karty dziennego limitu bezgotówkowych transakcji płatniczych, z wyjątkiem kart w formie tradycyjnej wydanych do 3 sierpnia 2018 r., gdzie zbliżeniowe transakcje płatnicze, bez konieczności potwierdzania transakcji płatniczej kodem PIN lub podpisem, mogą być dokonywane bez uwzględnienia dziennego limitu bezgotówkowych transakcji płatniczych oraz stanu wolnych środków na rachunku, w zależności od ustawień technicznych terminala płatniczego, w którym dokonywana jest transakcja płatnicza.

Niezależnie od kwoty zbliżeniowej transakcji płatniczej może być wymagane potwierdzenie transakcji płatniczej kodem PIN lub podpisem.

  • Karty debetowe wycofane z oferty do rachunków walutowych w EUR, USD, GBP

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie (rachunki walutowe) w walutach wymienialnych w EUR, USD, GBP

Dzienne limity transakcji płatniczych dokonywanych kartą:

Wysokość limitu:

Wysokość limitu maksymalnego:

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 GBP/EUR/USD,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD.

Wysokość limitu domyślnego:

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 GBP/EUR/USD,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD.

2. Karty z logo MASTERCARD:

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

PKO Konto dla Młodych

Konto Aurum

ZŁOTE KONTO

Konto Platinium II

Rachunek PLATINIUM

Dzienne limity transakcji płatniczych dokonywanych kartą:

Wysokość limitu maksymalnego:

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 20 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 20 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł.

Wysokość limitu domyślnego

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 10 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 16 000 zł,

3)  internetowych limit transakcji płatniczych: 16 000 zł.

1)  limit gotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 zł,

2)  limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 24 000 zł,

3)  limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych w kraju, bez PIN lub podpisu

Wysokość limitu

100 zł.

Transakcje płatnicze uwzględniają wolne środki na rachunku oraz ustalony dla karty dzienny limitu bezgotówkowych transakcji płatniczych.

Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od jej kwoty.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych za granicą, bez PIN lub podpisu

Wartość pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej ogranicza  limit, jaki obowiązuje w danym kraju. Uwzględnia się  przy tym wolne środki na rachunku oraz ustalony dla karty dzienny limit transakcji bezgotówkowych. Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od kwoty.

3. Karty w formie innej niż tradycyjna

Dzienne limity kartowe

Wysokość limitu maksymalnego:

Wysokość limitu maksymalnego:

limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 500 zł.

Wysokość limitu domyślnego

limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 500 zł.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych w kraju, bez PIN lub podpisu

Wysokość limitu:

100 zł.

Transakcje płatnicze uwzględniają  wolne środki na rachunku oraz ustalony dla karty dzienny limiti transakcji bezgotówkowych.

Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od jej kwoty.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych za granicą, bez PIN lub podpisu

Wartość pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej  ogranicza limit jaki obowiązuje w danym kraju. Uwzględnia się przy tym wolne środki na rachunku oraz ustalony  dla karty dzienny limit transakcji bezgotówkowych. Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od kwoty.

 

4. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej bezgotówkowej transakcji płatniczej dokonanej przy użyciu karty:

  • VISA - 300 zł (Usługa VISA CASH BACK),
  • Mastercard – 500 zł (Usługa „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard).

 

Podstawa:
§ 41 ust. 2 oraz 42 ust. 2 i 3 „Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA”