2019-09-20

Informujemy, że od 20 września 2019 r. Bank przeprowadza transakcje je dla następujących towarów, cen referencyjnych oraz minimalnych nominałów w zakresie:

  • dotyczy transakcji swapa towarowego:

Grupa

Nazwa

Cena referencyjna, sposób ustalania i źródło ceny

Czas publikacji

Waluta

Minimalny nominał transakcji

Jednostka miary

Sposób zamknięcia

Data rozliczenia*

METALE BAZOWE

Aluminium

LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktów Cash

(kod kontraktu AH), publikowane przez giełdę London Metal Exchange

 

13:00 GMT

USD, EUR, PLN

25

tona

do fixingu**

2. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji

Stop aluminium

LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktów Cash

(kod kontraktu AA), publikowane przez giełdę London Metal Exchange

 

12:40 GMT

20

Miedź

LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu CA), publikowane przez giełdę London Metal Exchange

 

12:35 GMT

25

Cynk

LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu ZS), publikowane przez giełdę London Metal Exchange

 

12:55 GMT

Ołów

LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu PB), publikowany przez giełdę London Metal Exchange

12:50 GMT

Nikiel

LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash

 (kod kontraktu NI), publikowane przez giełdę London Metal Exchange

13:05 GMT

6

Cyna

LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu SN), publikowane przez giełdę London Metal Exchange

12:45 GMT

5

ENERGIA

Oil Brent ICE

Cena kontraktu Brent

(kod kontraktu B) 
o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez giełdę Intercontinental Exchange (NYSE: ICE)

19:30 GMT

USD, PLN

1 000

baryłka

przez transakcję zamykającą ***

5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji

Dated Brent Platts

Platts Settlement Price dla Dated Brent publikowany przez Platts

16:30 GMT

USD,

do fixingu**

Gasoil

Cena kontraktu Gasoil (kod kontraktu G) 
o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez giełdę Intercontinental Exchange (NYSE: ICE)

19:30 GMT

USD,

PLN

100

tona

przez transakcję zamykającą***

Gasoil

Platts Settlement Price dla Gasoil 0,1% FOB Barges Rotterdam publikowany przez Platts

16:30 GMT

do fixingu**

Gasoil

Platts Settlement Price dla Gasoil 0,1% CIF NWE Cargo publikowany przez Platts

Natural Gas TTF Month Ahead Unweighted Average Price Argus European Nat Gas

 

Argus Settlement Price dla TTF Natural Gas front-month

EUR

50

1 MWh gazu na dzień

Natural Gas TTF Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price Argus European Nat Gas

Argus Settlement Price dla TTF Natural Gas day-ahead

16:30 GMT****

Gaspool front-month

Argus Settlement Price dla Gaspool Natural Gas front-month

16:30 GMT

Natural Gas-Gaspool-Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price-Argus European Nat Gas

Argus Settlement Price dla Gaspool Natural Gas day ahead

16:30

GMT ****

Amerykański gaz naturalny - Natural Gas - Henry Hub - NYMEX

NYMEX Closing Price dla kontraktu HH publikowany przez NYMEX (CME Group)

16:00 CT

USD

10 000

MMBtu

Fuel Oil 1%

Platts Settlement Price dlaFuel Oil 1% FOB Barges Rotterdam publikowany przez Platts

16:30 GMT

USD, PLN

100

tona

Fuel Oil 1%

Platts Settlement Price dla Fuel Oil 1% FOB NWE Cargo publikowany przez Platts

16:30 GMT

Fuel Oil 3,5%

Platts Settlement Price dla Fuel Oil 3,5% FOB Barges Rotterdam publikowany przez Platts

16:30 GMT

Fuel Oil 3,5%

Platts Settlement Price dla Fuel Oil 3,5% CIF NWE Cargo publikowany przez Platts

16:30 GMT

Diesel ULSD 10 PPM FOB ARA Rotterdam

Platts Settlement Price dla ULSD 10 PPM FOB ARA publikowany przez Platts

16:30 GMT

Diesel ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo

Platts Settlement Price dla ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo publikowany przez Platts

16:30 GMT

Paliwo lotnicze Jet Barges FOB Rotterdam

Platts Settlement Price dla najbliższego kontraktu Jet Barges FOB Rotterdam o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji,  publikowany przez Platts

16.30 GMT

Paliwo lotnicze

Jet Cargoes CIF NWE

Platts Settlement Price dla Jet Cargoes CIF NWE publikowany przez Platts

16:30 GMT

Brytyjski gaz naturalny ICE UK Natural GAS NBP

Cena kontraktu UK Natural GAS NBP (kod kontraktu M) o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez Intercontinental Exchange (NYSE, ICE)

16:15 GMT

GBP

1 000

Therms

(1therm= 29,3071 
kilowatogodzin) na okres rozliczeniowy

przez transakcję zamykającą***

Gaz naturalny Gaspool ICE

ICE Gaspool Futures (kod kontraktu GER) publikowany przez Intercontinental Exchange (ICE)

18:00 CET

EUR

720

MWh

Nafta

Platts Settlement Price dla Naphtha CIF NWE

16:30 GMT

USD, PLN

100

tona metryczna

do fixingu**

Węgiel

TSI Coking 
Coal

Platts Settlement Price dla TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (kod towaru TS01034) publikowany przez Platts

10:30 GMT

USD

1 000

tona

Coal API2 Current Month Average

Argus Settlement Price

dla Coal API2 Current Month Average

17:30 GMT ostatni dzień roboczy miesiąca

USD

1 000

tona

do fixingu**

Coal API2 CIF ARA  Weekly Index

Argus Settlement Price dla Coal API2 CIF ARA Daily Index

17:30 GMT ostatni dzień roboczy tygodnia

Coal API2 CIF ARA Daily Index

Argus Settlement Price

dla Coal API2 CIF ARA Daily Index

17:30 GMT

PRODUKTY ROLNE

Rzepak

Cena kontraktu Rapeseed (kod kontraktu ECO) o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez giełdę Euronext (NYSE Liffe Paris)

18:30 CET

EUR, PLN

50

tona

przez transakcję zamykającą***

5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji

Pszenica

Cena kontraktu Milling Wheat (kod kontraktu EBM) o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez giełdę Euronext (NYSE Liffe Paris)

18:30 CET

Kukurydza

Cena kontraktu Maize (kod kontraktu EMA) o zapadalności dalszej niż termin transakcji publikowany przez giełdę Euronext (NYSE Liffe Paris)

18:30 CET

Cukier White Sugar

Cena kontraktu White Sugar (kod kontraktu W) o zapadalności dalszej niż termin publikowany przez Intercontinental Exchange (ICE)

18:00 GMT

USD,

PLN

tona metryczna

Łosoś

Fish Pool Weekly Index Fresh Salmon SUP3-6 kg publikowany przez Fish Pool ASA

10:00 a.m. CET

NOK

1

kilogram

do fixingu**

 

  • dotyczy transakcji opcji towarowej:

Grupa

Nazwa

Cena referencyjna Sposób ustalania i źródło ceny

Czas publikacji

Waluta

Minimalny nominał transakcji

Jednostka miary

Sposób zamknięcia

Data rozliczenia*

METALE BAZOWE

Cynk

LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu ZS), publikowana przez giełdę London Metal Exchange

12:55 GMT

USD, EUR, PLN

25

tona

do fixingu**

2. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji

Ołów

LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu PB), publikowana przez giełdę London Metal Exchange

12:50 GMT

ENERGIA

Dated Brent Platts

Platts Settlement Price dla Dated Brent publikowany przez Platts

16:30 GMT

USD

1 000

baryłka

do fixingu**

5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji

Paliwo lotnicze

Jet Cargoes CIF NWE

Platts Settlement Price dla Jet Cargoes CIF NWE publikowany przez Platts

USD, PLN

100

tona

Węgiel

TSI Coking

Coal

Platts Settlement Price dla TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (kod towaru TS01034) publikowana przez Platts

10:30 GMT

USD

1 000

tona

do fixingu**

* w przypadku, w którym dzień rozliczenia nie jest dniem roboczym w Polsce, dniem rozliczenia jest pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy towaru, który jest jednocześnie dniem roboczym w Polsce,

** transakcja zostanie rozliczona do oficjalnego kursu towaru publikowanego przez podmiot podający cenę referencyjną (fixing) w dniu obserwacji określonym w transakcji,

*** przez transakcję zamykającą – zamknięcie transakcji swapa towarowego fixed-float z jednym dniem obserwacji wymaga zawarcia przez Klienta transakcji przeciwstawnej do transakcji pierwotnej,

**** z dnia roboczego poprzedzającego dany dzień obserwacji.