2011-02-08

Uprzejmie informuje, że dla lokaty strukturyzowanej Solidny Złoty kurs początkowy EUR/PLN, o którym mowa w ust. 5. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia 2-letniej i 3-letniej lokaty strukturyzowanej opartej o kurs EUR/PLN na dzień 8 lutego 2011 r. (fixing NBP), wynosi 3,8742. Kurs stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji. Wartość procentowa X dla lokaty strukturyzowanej 2-letniej, o której mowa w ust. 5 pkt. 1 Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia 2-letniej/3-letniej lokaty strukturyzowanej opartej o kurs EUR/PLN zostaje ustalona na 15%. Wartość procentowa X dla lokaty strukturyzowanej 3-letniej, o której mowa w ust. 5 pkt. 2 Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia 2-letniej/3-letniej lokaty strukturyzowanej opartej o kurs EUR/PLN zostaje ustalona na 25%. Możliwe warianty przebiegu inwestycji po dotrzymaniu okresu jej trwania: WARIANT 1 – przykład dla lokaty 3-letniej

  • Kurs końcowy EUR/PLN jest niższy od kursu początkowego EUR/PLN

Jeżeli kurs końcowy EUR/PLN spadnie o wartość nieprzekraczającą poziomu 25%, zyskasz 25%. PRZYKŁAD: 31/01/2014 kurs końcowy jest o 1% niższy względem kursu początkowego. Przy wpłacie 10 000 zł, po 3 latach otrzymujesz zwrot kapitału oraz 25 % zysku brutto w wysokości 2 500 zł. Razem 12 500 zł. Jeżeli kurs końcowy EUR/PLN spadnie o wartość przekraczającą 25% (np. 40%), otrzymasz zysk w wysokości odpowiadającej wartości spadku kursu (40%). PRZYKŁAD: 31/01/2014 kurs końcowy jest niższy o więcej niż 25% (np. o 40%) względem kursu początkowego. Przy wpłacie 10 000 zł, po 3 latach otrzymujesz zwrot kapitału oraz zysk brutto w wysokości 40% tj. 4 000 zł. Razem 14 000 zł. Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. WARIANT 2 – przykład dla lokaty 3-letniej

  • Kurs końcowy EUR/PLN jest równy lub wyższy od kursu początkowego EUR/PLN

Na zakończenie inwestycji następuje zwrot 100% wartości zainwestowanego kapitału. PRZYKŁAD: 31/01/2014 kurs końcowy jest równy lub powyżej kursu początkowego. Po 3 latach otrzymujesz zwrot kapitału. Przy wpłacie 10 000 zł otrzymujesz zwrot kapitału tj. 10 000 zł. Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.