2011-01-17

Uprzejmie informujemy, że z dniem 27.10.2010 r. na mocy Rozporządzenia Rady UE nr 961/2010 z dnia 25.10.2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu zostały wprowadzone ograniczenia w zakresie przekazywania środków finansowych oraz świadczenia usług finansowych osobom, podmiotom i organom z Islamskiej Republiki Iranu. Zgodnie z powyższym przy przekazywaniu środków finansowych na rzecz i od osób, podmiotów i organów z Iranu Bank jest zobligowany do następujących zachowań:

  1. w przypadku transakcji obejmujących środki spożywcze, opiekę medyczną, sprzęt medyczny lub cele humanitarne nie wymaga to uprzedniego zezwolenia, jednakże jeśli transakcja wynosi równowartość lub powyżej 10 000 Euro – należy uprzednio poinformować właściwy organ (na Banku spoczywa obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej),
  2. transakcje inne niż wymienione w pkt 1, do 40 000 Euro – nie wymagają uprzedniego zezwolenia, jednakże jeśli transakcje wynoszą powyżej 10 000 Euro do 40 000 Euro – należy uprzednio poinformować właściwy organ (na Banku spoczywa obowiązek powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej),
  3. transakcje inne niż wymienione w pkt 1, o równowartości lub powyżej 40 000 Euro - wymagają uzyskania uprzednio zgody właściwego organu (Bank kieruje wniosek o zezwolenie na dokonanie transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej).