2012-05-24

Uprzejmie informujemy, że dla Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych opartych o wartość indeksu NASDAQ 100 Wskaźnik Odniesienia w dniu 22 maja wynosi 2539,20. Wskaźnik Odniesienia oznacza zmienną rynkową wskazaną w punkcie 10 Części II (Specyfikacja Parametrów Emisji) Warunków Emisji od której, zgodnie z Warunkami Emisji, uzależniona jest Premia. Wartość bariery została ustalona na poziomie 141%. Wartość zysku uzależniona będzie od oficjalnej ceny zamknięcia Indeksu NASDAQ 100. NASDAQ 100 jest indeksem, który obejmuje 100 największych amerykańskich, jaki i międzynarodowych spółek, notowanych na giełdzie NASDAQ. Spółki pochodzą w głównej mierze z sektorów: technologicznego, IT, telekomunikacyjnego, biotechnologicznego i handlu m.in. Apple, Google, Microsoft, Oracle, Intel, Amazon, Ebay oraz Starbucks. Wartość zysku będzie obliczana w oparciu o następujące zasady:

  • Jeżeli cena zamknięcia indeksu NASDAQ 100 w żadnym dniu pomiędzy 22 maja 2012 a 19 maja 2014 nie dotknie lub nie przekroczy 141% wartości początkowej ceny zamknięcia indeksu NASDAQ 100 (3580,272), to w Dniu Wykupu Klient otrzyma zysk równy procentowemu wzrostowi wartości indeksu NASDAQ 100 w stosunku do wartości z początku inwestycji.
  • Jeżeli kiedykolwiek w okresie inwestycji wartość indeksu NASDAQ 100 będzie równa lub wyższa od bariery w wysokości 141% (czyli 3580,272),Klient w Dniu Wykupu otrzyma zysk w wysokości 10% za okres inwestycji.
  • Jeżeli 19 maja 2014, wartość indeksu NASDAQ 100 będzie poniżej wartości początkowej oraz w trakcie trwania inwestycji nigdy nie będzie równa bądź wyższa od bariery 141% wartości początkowej ceny zamknięcia indeksu NASDAQ 100 (3580,272), to Klient w Dniu Wykupu otrzyma zwrot 100% zainwestowanego kapitału bez dodatkowego zysku.

Zysk z BPW Strukturyzowanych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Szczegóły oferty, w tym Warunki Emisji dostępne są w DM PKO BP, oddziałach Banku przyjmujących oferty nabycia BPW Strukturyzowanych oraz na stronach www.pkobp.pl i www.dm.pkobp.pl. Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.