2020-03-19

Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat, który określa:

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku - w lutym 2020 roku było to 5330,47 zł.
  • kwotę dyspozycji na wypadek śmierci złożonej od 1 stycznia 1998 – 106 609,40 zł.
  • kwotę wolną od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, która przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy – 1 950,00 zł
    Kwota jest ustalona do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu.

 

Podstawa:
art. 54 ust. 1 oraz art. 56 ust. 2 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zmianami)