2012-05-22

Uprzejmie informujemy, że opublikowany został Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, które w kwietniu 2012 roku wyniosło 3 718, 02 zł. W związku z powyższym:

  • Kwota wolna od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, ustalona na podstawie tego wynagrodzenia wynosi - 11 154, 06 zł.
  • Kwota realizowanej dyspozycji na wypadek śmierci złożonej od dnia 1 stycznia 1998 r., ustalona na podstawie tego wynagrodzenia wynosi - 74 360, 40 zł.

Podstawa: art. 54 ust. 1 oraz art. 56 ust. 2 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zmianami)