2011-12-01

Uprzejmie informujemy że dla lokaty strukturyzowanej EUR/PLN wartość kursu EUR/PLN z dnia referencyjnego tj. 29 listopada 2011 roku, o którym mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie EUR/PLN, wynosi 4,5282. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu umownego. Za dotrzymanie okresu umownego lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma kwotę w zależności od kształtowania się kursu walutowego EUR/PLN (fixing NBP) według zasady, gdy:

  1. Klient wybrał wersję lokaty strukturyzowanej na wzrost kursu EUR/PLN: Jeżeli w dniu obserwacji kurs EUR/PLN będzie wyższy lub równy 4,6282, to Klient otrzyma 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 5,00% za okres 6 miesięcy (10% w skali roku). W innym przypadku po dotrzymaniu do końca okresu umownego lokaty strukturyzowanej, Klient otrzyma 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny.
  2. Klient wybrał wersję lokaty strukturyzowanej na spadek kursu EUR/PLN: Jeżeli w dniu obserwacji kurs EUR/PLN będzie niższy lub równy 4,4282, to Klient otrzyma 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 5,00% za okres 6 miesięcy (10% w skali roku). W innym przypadku po dotrzymaniu do końca okresu umownego lokaty strukturyzowanej, Klient otrzyma 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny.
  3. Klient wybrał wersję lokaty strukturyzowanej na stabilizację kursu EUR/PLN: Jeżeli w dniu obserwacji kurs EUR/PLN znajdzie się w przedziale otwartym (4,4282 ; 4,6282), to Klient otrzyma 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 5,00% za okres 6 miesięcy (10% w skali roku). W innym przypadku po dotrzymaniu do końca okresu umownego lokaty strukturyzowanej, Klient otrzyma 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny.

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.