2012-04-04

Uprzejmie informujemy, że dla lokaty strukturyzowanej opartej na cenie ropy naftowej (oferowanej w powiązaniu z 3-miesięczną lokatą terminową) cena ropy naftowej z pierwszego dnia obserwacji, o którym mowa w Części II ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia rachunku lokaty terminowej 3-miesięcznej powiązanej z lokatą strukturyzowaną opartą na cenie ropy naftowej, na dzień 3 kwietnia 2012 r. wynosi 124,86 USD za baryłkę. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji. Ostateczna wartość bariery wynosi 180% (224,75 USD/baryłkę), a odsetki za okres umowny w przypadku gdy cena ropy naftowej w jakimkolwiek dniu obserwacji będzie równa bądź wyższa od bariery na poziomie 180% początkowej wartości ceny ropy naftowej tj. z pierwszego dnia obserwacji, wynoszą 25%. Za dotrzymanie okresu umownego lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma kwotę w zależności od kształtowania się ceny ropy naftowej według zasad:

  1. jeżeli w każdym dniu obserwacji cena ropy naftowej będzie niższa od bariery na poziomie 180% ceny ropy naftowej z pierwszego dnia obserwacji, Klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości procentowego wzrostu ceny ropy naftowej obliczanego jako stosunek ceny ropy naftowej z ostatniego dnia obserwacji do ceny ropy naftowej z pierwszego dnia obserwacji.
  2. jeżeli cena ropy naftowej w jakimkolwiek dniu obserwacji będzie równa bądź wyższa od bariery na poziomie 180% początkowej wartości ceny ropy naftowej tj. z pierwszego dnia obserwacji, Klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości 25% za cały okres inwestycji (10% w skali roku),
  3. jeżeli w ostatnim dniu obserwacji cena ropy naftowej będzie niższa od ceny ropy naftowej z pierwszego dnia obserwacji i w każdym dniu obserwacji cena ropy naftowej będzie poniżej bariery na poziomie 180% ceny ropy naftowej z pierwszego dnia obserwacji, Klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych bez dodatkowego zysku.

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.