2012-03-13

Uprzejmie informujemy, że dla lokaty strukturyzowanej USD/PLN wartość kursu USD/PLN z dnia referencyjnego tj. 13 marca 2012 roku, o którym mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie USD/PLN, wynosi 3,1288. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu umownego. Za dotrzymanie okresu umownego lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma kwotę w zależności od kształtowania się kursu walutowego USD/PLN (fixing NBP) według zasady:

  1. jeżeli w dniu obserwacji tj. 5 września 2012 roku kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale otwartym (2,8288 ; 3,4288), to Klient otrzymuje 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 1,0% za okres 6 miesięcy (2,0% w skali roku),
  2. jeżeli w dniu obserwacji tj. 5 września 2012 roku kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale otwartym (2,9288 ; 3,3288), to Klient otrzymuje 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 2,25% za okres 6 miesięcy (4,5% w skali roku),
  3. jeżeli w dniu obserwacji tj. 5 września 2012 roku kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale otwartym (3,0288 ; 3,2288), to Klient otrzymuje 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 5,0% za okres 6 miesięcy (10% w skali roku),
  4. w innym przypadku po dotrzymaniu do końca okresu umownego lokaty strukturyzowanej następuje zwrot 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny.

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.