2011-06-30

Uprzejmie informujemy, że dla lokaty strukturyzowanej Złoto Inwestorów wartość początkowa ceny złota, o której mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej opartej o cenę złota, na dzień 28 czerwca 2011r. wynosi 1499 USD/oz. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji. Ostateczna wartość barier będzie wynosiła 104% po pierwszym roku okresu umownego oraz 109% po zakończeniu okresu umownego. Możliwe warianty przebiegu inwestycji po dotrzymaniu okresu jej trwania:

  1. jeżeli wystąpi jeden z poniższych przypadków to Klient otrzyma kapitał oraz odsetki za okres umowny w łącznej wysokości 18% po zakończeniu okresu umownego, tj. gdy: a) cena złota w dniu 28 czerwca 2012 r. będzie powyżej 1558,96 USD/oz (104% ceny złota z dnia 28 czerwca 2011 r.) oraz cena złota w dniu 20 czerwca 2013 r. będzie powyżej 1633,91 USD/oz (109% ceny złota z dnia 28 czerwca 2011 r.), b) cena złota w dniu 28 czerwca 2012 r. będzie niższa lub równa 1558,96 USD/oz (104% ceny złota z dnia 28 czerwca 2011 r.) oraz cena złota w dniu 20 czerwca 2013 r. będzie powyżej 1633,91 USD/oz (109% ceny złota z dnia 28 czerwca 2011r.),
  2. jeżeli cena złota w dniu 28 czerwca 2012 r. będzie powyżej 1558,96 USD/oz (104% ceny złota z dnia 28 czerwca 2011 r.) a cena złota w dniu 20 czerwca 2013 r. będzie niższa lub równa 1633,91 USD/oz (109% ceny złota z dnia 28 czerwca 2011 r.), Klient otrzyma kapitał oraz odsetki w wysokości 9%,
  3. jeżeli cena złota zarówno w dniu 28 czerwca 2012 r. będzie niższa lub równa 1558,96 USD/oz (104% ceny złota z dnia 28 czerwca 2011 r.) jak i cena złota w dniu 20 czerwca 2013 r. będzie niższa lub równa 1633,91 USD/oz (109% ceny złota z dnia 28 czerwca 2011 r.), to Klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanych środków.

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.