2010-10-20

Uprzejmie informujemy, że dla Polisy strukturyzowanej Złoto Teksasu cena ropy naftowej WTI, która będzie stanowiła podstawę do obliczenia stopy zwrotu w Dniu Finalnej Obserwacji tj. 18 października 2013 roku, wynosi 79,49 dolarów za baryłkę. Wartość bariery dolnej wynosi 50% Ceny ropy naftowej WTI z Dnia Referencyjnego (79,49 dolarów za baryłkę) tj. 39,745 dolarów za baryłkę. Wartość bariery górnej wynosi 150% Ceny ropy naftowej WTI z Dnia Referencyjnego (79,49 dolarów za baryłkę) tj. 119,235 dolarów za baryłkę. Zysk z inwestycji w Polisę strukturyzowaną Złoto Teksasu obliczany jest na podstawie wartości Wskaźnika Ubezpieczeniowego. Zasady obliczania wskaźnika dostępne są także w Warunkach Grupowego Ubezpieczenia. Na koniec okresu inwestycji środki zostaną wypłacone na wskazany numer rachunku. Wskaźnik ubezpieczeniowy (WU) obliczany jest w następujący sposób:

  • Jeżeli w okresie ubezpieczenia Cena ropy naftowej WTI, w którymkolwiek momencie będzie równa lub wyższa niż Bariera Górna (119,235 dolarów za baryłkę), to wysokość wskaźnika ubezpieczeniowego określona jest wzorem: WU = Kupon = 5%
  • Jeżeli w okresie ubezpieczenia Cena ropy naftowej WTI, w którymkolwiek momencie będzie równa lub niższa niż Bariera Dolna (39,745 dolarów za baryłkę), to wysokość wskaźnika ubezpieczeniowego określona jest wzorem: WU = Kupon = 5%
  • Jeżeli w okresie ubezpieczenia Cena ropy naftowej WTI będzie zawsze niższa niż Bariera Górna (119,235 dolarów za baryłkę) i jednocześnie zawsze wyższa niż Bariera Dolna (39,745 dolarów za baryłkę), to wysokość wskaźnika ubezpieczeniowego określona jest wzorem: WU = | WTI(1) / WTI(0) -1 | (wartość bezwzględna stopy zwrotu obliczanej na podstawie Ceny ropy naftowej WTI z Dnia Referencyjnego i z Dnia Finalnej Obserwacji) gdzie: WU- wskaźnik ubezpieczeniowy; WTI (0) - Cena ropy naftowej WTI w Dniu Referencyjnym, tj. 19. października 2010, która wynosi 79,49 dolarów za baryłkę. WTI(1) - Cena ropy naftowej WTI w Dniu Finalnej Obserwacji, tj. 18. października 2013.