2011-06-13

Uprzejmie informujemy, że aktualnie maksymalne wysokości limitów dla kart wydawanych przez PKO Bank Polski wynoszą:

Lp.RodzajWysokość limitu
1.
Karta PKO Ekspres (wydawana do rachunku:
 • PKO Konto dla Młodych,
 • SUPERKONTO – umowy zawarte od dnia 14 marca 2011r.,
 • PKO Konto za Zero,
 • PKO Konto Pogodne,
 • PKO Konto bez Granic
 • SUPERKONTO,
 • SUPERKONTO STUDENT)
 
dzienny limit wypłat gotówki5 000 zł
dzienny limit operacji płatniczych8 000 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych150 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą1)
limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju
2.Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Aurum oraz z wizualizacją AURUM 
dzienny limit wypłat gotówki10 000 zł
dzienny limit operacji płatniczych16 000 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych150 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą1)
limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju
3.
Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Platinium II oraz z wizualizacją PLATINIUM 
dzienny limit wypłat gotówki15 000 zł
dzienny limit operacji płatniczych24 000 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych150 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą1)
limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju
4.
Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku SUPERKONTO GRAFFITI oraz wydawana do rachunku PKO Konto Pierwsze 
dzienny limit wypłat gotówki600 zł
dzienny limit operacji płatniczych600 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych50 zł
5.Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku:
 • PKO Konto dla Młodych,
 • SUPERKONTO - umowy zawarte od dnia 14 marca 2011r.,
 • PKO Konto za Zero,
 • PKO Konto Pogodne,
 • PKO Konto bez Granic
dzienny limit internetowy8 000 zł
Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku PKO Konto Pierwsze
dzienny limit internetowy600 zł
Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Aurum
dzienny limit internetowy16 000 zł
Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Platinium II
dzienny limit internetowy24 000 zł
6.
Karta PKO Maestro2)
 
dzienny limit wypłat gotówki3)800 zł
dzienny limit operacji płatniczych4)400 zł
7.
Karta PKO VISA Classic
 
dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach5)1 500 zł
limit cykliczny
12 500 zł
8.
Karta PKO VISA Gold
 
dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach6)10 000 zł
limit cykliczny
50 000 zł
9.
Karta Diners Club wydawana pod znakami Diners Club i PKO BP SA 
tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni)1)równowartość w zł 1 000 EUR
limit cykliczny80 000 zł
10.
Karta PKO Diners Club Standard 
 Tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni)

równowartość w zł 1000 EUR

 
Limit cykliczny

20 000 zł

11.
Karta PKO Diners Club Executive
 
 

Tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni)

równowartość w zł 1000 EUR

 
Limit cykliczny

80 000 zł.

12.
Srebrna karta PKO MasterCard Business
 
 
limit cykliczny

20 000 zł

13.

Złota karta PKO MasterCard Business

 
 
limit cykliczny

50 000 zł

14.
Karta PKO Biznes Partner
 
dzienny limit wypłat gotówki
6 000 zł

suma wysokości limitów dziennych tj. limitu wypłat gotówki i limitu operacji płatniczych

15 000 zł
15.
PKO VISA Business Electron6)
 
dzienny limit wypłat gotówki
10 000 zł

1) dla kart wydawanych i wznawianych od 1 września 2010r.

2) w przypadku karty debetowej PKO Maestro limity maksymalne i minimalne są jednakowe,

3) miesięczny limit wypłat gotówki – 3 operacje,

4) miesięczny limit operacji płatniczych - 1 operacja,

5) limit ustalony przez PKO Bank Polski, jednakowy dla wszystkich Posiadaczy kart,

6) dla małych i średnich przedsiębiorstw – limit dzienny wypłat gotówki – 6 000 zł. Suma wysokości limitów dziennych, tj. limitu wypłat gotówki i limitu operacji płatniczych – 15 000 zł.

 
Lp.Rodzaj karty kredytowejMin. wysokość limitu kredytowego
Max. wysokość limitu kredytowego
1.
Karta kredytowa PKO EURO Biznes
2 000 zł
50 000 zł
2.
Błękitne karty kredytowe:
 • PKO Visa Electron,
 • PKO MasterCard Electronic.

700 zł

2 000 zł

3.
Srebrne karty kredytowe:
 • PKO Visa Classic,
 • PKO MasterCard Standard,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY Visa Classic,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Standard .
1 500 zł
30 000 zł
4.
Złote karty kredytowe:
 • PKO Visa Gold,
 • PKO MasterCard Gold,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY Visa Gold,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Gold.

3 000 zł

50 000 zł

5.

Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT

450 zł

1 500 zł

Jednocześnie informujemy, że stopa oprocentowania zadłużenia dla kart kredytowych PKO Banku Polskiego w stosunku rocznym wynosi

Lp.Rodzaj kartyOprocentowanie
bez opcji spłat
ratalnych
Oprocentowanie

z opcją spłat ratalnych

1.
Karta kredytowa PKO Euro Biznes
17,40%
X
2.
Karta kredytowa PKO BP
20,40%
15,40%
3.

Karta kredytowe PKO Visa Electron STUDENT

20,40%
X
4.
Partnerska karta kredytowa PKO VITAY
20,40%
15,40%

Ponadto, poniżej przedstawiamy warunki otrzymania karty kredytowej PKO Banku Polskiego:

I. WARUNKI PODSTAWOWE:

 1. wysokość minimalnych dochodów netto Klienta ubiegającego się o wydanie kart kredytowych PKO BP SA:
  • Błękitne Karty Kredytowe - 850 zł,
  • Srebrne Karty Kredytowe - 1 500 zł,
  • Złote Karty Kredytowe - 3 000 zł,
  • Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT - 850zł.
 2. posiadanie zdolności kredytowej,
 3. pozytywna ocena wiarygodności.

II. Warunki dodatkowe dla karty kredytowej PKO Visa Electron STUDENT:

 • nieukończenie przez studenta 26 roku życia,
 • posiadanie rachunku SUPERKONTO STUDENT albo rachunku PKO Konto dla Młodych ze stałymi miesięcznymi wpływami w minimalnej wysokości 850 zł od przynajmniej
  3 miesięcy oraz nie występowanie niedopuszczalnego salda debetowego w okresie
  3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie karty kredytowej albo posiadanie udokumentowanego źródła z wysokością uzyskiwanych stałych dochodów
  w minimalnej wysokości netto 850 zł oraz nie występowanie niedopuszczalnego salda debetowego w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku
  o wydanie karty kredytowej.
Podstawa:
Uchwała Zarządu nr 246/B/2003 z dnia 17 września 2003 r.

Uchwała Zarządu nr 248/B/2003 z dnia 17 września 2003 r.

Uchwała Zarządu nr 249/B/2003 z dnia 17 września 2003 r. (z późn. zm.)

Uchwała Zarządu nr 296/B/2005 z dnia 2 listopada 2005 r.

Uchwała Zarządu nr 334/B/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.

Uchwała Zarządu nr 356/B/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r.

Uchwała Zarządu nr 355/B/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r.

Uchwała Zarządu nr 210/B/2006 z dnia 25 lipca 2006 r.

Uchwała Zarządu nr 116/B/2007 z dnia 27 marca 2007 r.

uchwała Zarządu nr 376/B/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r.

 

Decyzja Dyrektora zarządzającego kierującego Pionem Klienta Detalicznego nr IIU/DPD/432/2010 z dnia 1.09.2010r.

Decyzja IIU/DPD/ 95 /2011 z dnia 25 lutego 2011
Decyzja IIU/DPD/ 96 /2011 z dnia 25 lutego 2011

Decyzja IIU/DPD/184/2011 z dnia 15 kwietnia 2011
Decyzja IIU/DPD/185/2011 z dnia 15 kwietnia 2011

Decyzja Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego nr IIU/DKD/95/2007 z 19.10.2007 r.

Uchwała Zarządu Banku nr 284/B/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r.

Uchwała Zarządu Banku nr 219/E/2011 z dnia 16 maja 2011 r.